Przewody doktorskie

Stopnie naukowe doktora nadane decyzją Senatu

Dyscyplina  Nauki o Zarządzaniu i Jakości

mgr inż. Magda Maria Śniegocka-Dworak

mgr inż. Alicja Ewa Drzewiecka

mgr inż. Kaja Katarzyna Karwowska

mgr Katarzyna Monika Muszyńska

mgr inż. Natalia Żak

mgr inż. Katarzyna Żyłka

mgr inż. Beata Stenka

mgr inż. Agnieszka Leszczuk-Piankowska

 

Stopnie naukowe doktora nadane decyzją Rad Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Dyscyplina  Towaroznawstwo

mgr inż. Kamila Orzechowska-Przybyła

  • Data wszczęcia przewodu: 16.02.2012 rok
  • Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów
  • Tytuł rozprawy doktorskiej:Ocena wybranych programów i systemów w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności
  • Recenzje: Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, Prof. dr hab. Tadeusz Sikora
  • Data nadania stopnia doktora: postępowanie umorzone dnia 19.09.2019 roku bez nadania stopnia doktora

mgr inż. Agnieszka Kałaska

mgr inż. Joanna Violetta Bartkowicz

mgr Monika Szyda

mgr inż. Elwira Brodnicka

Ewa Marjańska 
Studia nad zastosowaniem nowego potencjometrycznego sensora do jakościowej i ilościowej analizy wybranych napojów bezalkoholowych.
2017; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska

Dorota Gabriela Wiśniewska
Wpływ innowacyjnej techniki oszałamiania na jakość mięsa z kurcząt.
2017, promotor:  dr hab. inż. Joanna Katarzyna Banach, prof. UWM

Marta Białkowska-Minga
Uwarunkowania stosowania walidacji w systemach zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
2016; promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Ziajka

Michalina Gałgowska
Badanie wybranych wyróżników jakości grzybów jadalnych jako lokalnych surowców z regionu warmińsko-mazurskiego.
2015; promotor: prof. dr hab. Stefan Smoczyński

Agnieszka Pronobis-Prońska
Wpływ marki produktu na akceptację jego cech sensorycznych
2013; promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska

Olga Szulecka
Ocena stanu wdrożenia i funkcjonowania systemów identyfikowalności w zakładach przetwórstwa rybnego w Polsce.
2012; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski

Magda Morawska
Wpływ komponentów twarogów na właściwości laminatów poliamidowo/polietylenowych
2012; promotor: prof. dr hab. Izabela Steinka

Milena Bojanowska
Jakość i bezpieczeństwo śruty rzepakowej w procesach transportowych
2012; promotor: dr hab.inż. Ruta Leśmian- Kordas,prof. nadzw. AM w Szczecinie

Marta Czarnowska
Wpływ parametrów technologii zamrażania i warunków przechowywania na zawartość folianów w owocach i warzywach
2011; promotor: Dr hab. inż. Elżbieta Gujska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Joanna Brzeska
Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na właściwości nowych materiałów poliuretanowych dla celów medycznych
2010; promotor: Prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska,Dr hab. inż. Helena Janik, Politechnika Gdańska

Joanna Wierzowiecka
Studia nad różnicami wymagań w zarządzaniu jakością w laboratoriach badawczych
2010; promotor: Dr hab. Kazimierz Dendura, prof. WSAiB

Agata Szkiel
Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością w cyklu życia produktów spożywczych
2009; promotor: Dr hab. Kazimierz Dendura, prof. WSAiB

Paweł Łuka
Analiza wpływu zmian jakości i użyteczności samochodów używanych na ich ceny w roku 2006
2009; promotor: Dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, prof. nadzw. AM

Paweł Łuka
Analiza wpływu zmian jakości i użyteczności samochodów używanych na ich ceny w roku 2006
2009; promotor: Dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz, prof. nadzw. AM

Joanna Wójcik
Wykorzystanie właściwości elektrycznych do oceny jakości wodnych roztworów koncentratu jabłkowego
2008; promotor: Dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie Dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie

Iwona Batyk
Produkt regionalny jako czynnik rozwoju Warmii i Mazur
2008; promotor: Prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński, prof. zw. UWM w Olsztynie

Waldemar Żyngiel
Wpływ parametrów utrwalania metodą wysokociśnieniową HPP na jakość soków z marchwi
2008; promotor: Dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni

Magdalena Skotnicka
Zmiany jakości mrożonych wyrobów drożdżowych podczas przechowywania
2008; promotor: Dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AM w Gdyni

Małgorzata Sprawka
Czynniki kształtujące jakość nowych wyrobów zakładu mleczarskiego X
2008; promotor: Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Anita Kukułowicz
Optymalizacja jakości mikrobiologicznej miazgi aloesowej za pomocą wybranych metod utrwalania
2008; promotor: Dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AM w Gdyni

Bożena Rogala
Wpływ warunków przechowywania na wybrane cechy jakościowe mleka UHT
2007; promotor: prof. dr hab. Andrzej Kuncewicz

Aleksandra Heimowska
Degradacja wybranych materiałów polimerowych w wodzie morskiej
2007; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska

Przemysław Dmowski
Wpływ regionu uprawy na wybrane cechy jakościowe herbaty
2007; promotor: dr hab. Maria Śmiechowska, prof. nadzw. AM

Millena Ruszkowska
Ocena higroskopijnych właściwości zup typu instant
2007; promotor: dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AM

Bogusław Pawlikowski
Wpływ rodzaju materiałów opakowaniowych i metod pakowania na trwałość produktów rybnych
2006; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Bykowski, prof. zw. AM w Gdyni

Beata Borkowska
Jakość sensoryczna i bezpieczeństwo zdrowotne wybranych koncentratów zup typu instant
2006; promotor: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni

Katarzyna Staniewska
Informacyjno-promocyjna funkcja opakowań jednostkowych produktów mleczarskich
2006; promotor: prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz, UWM w Olsztynie

Aleksandra Filip
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów
2006; promotor: dr hab. Stanisław Popek, prof. AE w Krakowie

Jadwiga Stankiewicz
Wpływ dodatku aloesu na wybrane cechy jakościowe skrzepów twarogowych
2006; promotor: dr hab. Izabela Steinka, prof. nadzw. AM

Agnieszka Rybowska
Koncepcja modelu preferencji posiłków obiadowych
2005; promotor: dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska, prof. nadzw. AM

Aleksandra Wilczyńska
Miód jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska
2005; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Joanna Newerli-Guz
Żywność ekologiczna w świadomości polskich producentów i konsumentów
2005; promotor: dr hab. Maria Śmiechowska, prof. nadzw. AM w Gdyni

Joanna Banach
Wpływ elektrostymulacji na kształtowanie jakości chłodzonego i mrożonego mięsa wołowego
2005; promotor: dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. UWM w Olsztynie

Marcin Pigłowski
Wykorzystanie wskaźników w systemie zarządzania środowiskowego wybranego przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego
2005; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. zw. AM w Gdyni

Beata Pyryt
Wpływ metod obróbki kulinarnej na jakość nowych odmian ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniego spożycia
2004; promotor: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni

Piotr Janikowski
Analiza zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) wybranych grup artykułów rolno-spożywczych
2004; promotor: dr hab. inż. Mieczysław W. Obiedziński, prof. SGGW w Warszawie

Monika Radzymińska
Badanie zależności między jakością zdrowotną mleka i produktów mlecznych a liczbą (ilością) i zawartością (stężeniem) obcych związków chemicznych
2004; promotor: prof. dr hab. Stefan Smoczyński, UWM w Olsztynie

Ewa Malinowska
Metoda ekobilansu wskaźnikiem obciążenia środowiskowego w odniesieniu do konsumpcji wybranych produktów spożywczych
2004; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Magdalena Bogalecka
Koncepcja komputerowej bazy danych wspomagającej akcje ratownictwa chemicznego na morzu
2003; promotor: dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. nadzw. AM w Gdyni

Stefan Gębala
Studia nad wykorzystaniem widm fluorescencyjnych do identyfikacji odmian miodów
2003; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Katarzyna Krasowska
Wpływ modyfikacji opakowaniowych materiałów poliestrowych na ich podatność na biodegradację w warunkach naturalnych
2003; promotor: prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska, prof. zw. AM w Gdyni

Ewa Stasiuk
Wpływ zmodyfikowanego sposobu stosowania KNO3 na cechy jakościowe sera dojrzewającego podpuszczkowego twardego
2001; promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski, prof. zw. AM w Gdyni

Aneta Ocieczek
Badania modeli oceny trwałości przechowalniczej produktów higroskopijnych na przykładzie makaronu
2001; promotor: dr hab. inż. Piotr Palich, prof. nadzw. AM

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Alina Jażdżewska
22.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 04.05.2022