Dlaczego warto studiować na WZNJ

Z perspektywy Dziekanów WZNJ ...

„Z tradycją w nowoczesność” to hasło odzwierciedlające blisko 50. letnie doświadczenie oraz cele strategiczne Wydziału uwzględniające potrzebę promocji przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasze oferty kształcenia, dostosowywane do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, gwarantują osiągnięcie przez absolwentów kompetencji adekwatnych do oczekiwań pracodawców.

Czytaj więcej >>

Z perspektywy Studentów ...

Na kierunek Towaroznawstwo trafiłem w pewnym sensie przypadkiem. Po skończeniu klasy o profilu humanistycznym, szukając kierunku, który zapewni mi przyszłość trafiłem na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości. Dzięki dobremu poziomowi kształcenia i nie ukrywając również pracy własnej szybko dogoniłem koleżanki i kolegów, którzy ukończyli liceum - klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Liczne laboratoria i ciekawe zajęcia były zaskoczeniem dla znajomych ze szkoły średniej wypytujących czym jest Zarządzanie Jakością. Oprócz wykształcenia uczelnia zapewniła mi szerokie pole do popisu w rozwoju własnych zainteresowań. Zaangażowałem się w pracę w kole naukowym Towaroznawstwa i pojechałem na kilka konferencji naukowych. Dodatkowo odnalazłem swoje „artystyczne ja” śpiewając w Chórze Uniwersytetu Morskiego, o czym nie pomyślałbym jeszcze w liceum. Poznałem wielu przyjaznych studentów i życzliwych pracowników UMG. Dzięki dofinansowaniu z Uniwersytetu miałem okazję pojechać do Bremerhaven oraz brać udział w obozach narciarskich. Polecam studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, szczególnie na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości.

     Michał Świtalski, Student WZNJ UMG

Studenci:

Prezentacja laboratoriów:

Wykłady prowadzone podczas dni otwartych:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Biuro Dziekana
01.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 14.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 28.03.2023