Aktualności

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach projektu pt. „Rejs do nauki” kierowanym przez dr hab. Joannę...
09.05.2024
Drodzy Abiturienci! Nadszedł czas Waszych egzaminów maturalnych, do których przygotowywaliście się przez ostatnie lata....
07.05.2024
Projekt pt. „PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości” dofinansowany ze środków...
29.04.2024