Projekty naukowe i rozwojowe

 

 

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI UMG:

 • PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości
  kierownik projektu - dr hab. Joanna Kizielewicz, prof UMG
  01.01.2024- 31.12.2027 - Program "Regionalna inicjatywa doskonałości", Nr umowy RID/SP/0023/2024/01.

 • Rejs do wiedzy
  kierownik projektu - dr hab. Joanna Kizielewicz prof. UMG
  01.09.2023-31.08.2024 - Program "Społeczna odpowiedzialność nauki II”, Nr umowy Nr POPUL/SP/0238/023/01.

 • Rejs do nauki
  kierownik projektu - dr hab. Joanna Kizielewicz prof. UMG
  01.10.2022-30.06.2024 - Program „Społeczna odpowiedzialność nauki”, Nr umowy Nr SONP/5P/550352/2022.

 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy"
  kierownik dr inż. Agnieszka Palka
  1.03.2022-30.09.2022 - Program Doskonała Nauka/ moduł - Wsparcie Konferencji Naukowych

 • The role of commodity science in quality management in a knowledge-based economy
  kierownik dr inż. Agnieszka Palka
  01.07.2022- 31.12.2022 - Program Doskonała Nauka - wsparcie monografii naukowych

 • Marine port surveillance and observation system using mobile unmanned research units MPSS
  kierownik projektu - dr hab. Marzenna Popek prof. UMG
  Program „Badania stosowane", Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014 - 2021, POLNOR 2019, Unmanned vehicles.

 • Wykształcenie ma znaczenie
  kierownik projektu - dr hab. inż. Czarnowski Ireneusz prof. UMG
  01.01.2019 - 31.10.2022 - Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR. 03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

 • Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości
  kierownik projektu dr hab. inż. Brzeska Joanna prof. UMG
  04.12.2018 - 03.12.2019 - MINIATURA 2 - na pojedyncze działanie naukowe.

 • Łap wiatr w żagle
  kierownik projektu dr hab. Przybyłowski Adam prof. UMG
  01.06.2018 -31.05.2019 - Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym ( POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

 • Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training – CYMET
  kierownik projektu dr hab. inż. Czarnowski Ireneusz prof. UMG
  14.05.2018-31.05.2019 - IAMU: Research Project- Technology for safer and greener shipping.

 • Akademia czystego morza AkMOR
  kierownik projektu dr inż. Dereszewska Alina
  01.08.2018 - 31.07.2020 -Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
30.03.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 30.03.2022
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 02.02.2024