Realizowane projekty

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości realizuje się następujące projekty:

  1. Marine port surveillance and observation system using mobile unmanned research units MPSS; kierownik projektu dr hab. Marzenna Popek - Program "Badania stosowane", Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014 - 2021, POLNOR 2019, Unmanned vehicles
  2. Wykształcenie ma znaczenie; kierownik projektu dr hab. inż. Czarnowski Ireneusz 01.01.2019 - 31.10.2022 - Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR. 03.01.00-IP.08-00-UMO/17)

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości zrealizowano i zakończono następujące projekty:

  1. Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości; kierownik projektu dr hab. inż. Brzeska Joanna 04.12.2018 - 03.12.2019 - MINIATURA 2 - na pojedyncze działanie naukowe;
  2. Łap wiatr w żagle; kierownik projektu dr hab. Przybyłowski Adam 01.06.2018 -31.05.2019 - Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym ( POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17);
  3. Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training - CYMET; kierownik projektu dr hab. inż. Czarnowski Ireneusz 14.05.2018-31.05.2019 - IAMU: Research Project- Technology for safer and greener shipping;
  4. Akademia czystego morza AkMOR; kierownik projektu dr inż. Dereszewska Alina 01.08.2018 - 31.07.2020 -Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
29.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 18.10.2021