Erasmus + dla studentów WZNJ

W ramach programu ERASMUS+ studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Innowacyjna Gospodarka, Zarządzanie, Nauki o Jakości oraz Towaroznawstwo mogą odbyć część swoich studiów w jednej z uczelni partnerskich.

Wyjazd studentów na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy. Po powrocie do uczelni macierzystej, okres studiów ze granicą uznawany jest jako równoważny ze studiami, jakie student odbyłby nie wyjeżdżając.

Wyjazd w Programie Erasmus+ daje uczestnikom możliwość zdobycia/poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, poznania innych kultur, zdobycia nowych, interesujących doświadczeń, udoskonalenia znajomości języków obcych, jak również w przyszłości polepszyć kompetencje w znalezieniu pracy na rynku europejskim. 

 

Uczelnie partnerskie

Uczelniami partnerskimi Uczelni/Wydziału są uczelnie w następujących krajach:

Program Erasmus+ (2022/2023)
         
Uczelnia partnerska Wydział UMG
strona internetowa Nawigacyjny Elektryczny Mechaniczny Zarządzania i Nauk o Jakości
Universidad de A Coruna  x x x x
Hochschule Bremerhaven      x x
Hochschule Stralsund        x
South-Eastern Finland University of Applied Sciences x x x x
Cork Institute of Technology  x x   x
Universita Degli Studi di Perugia       x
Latvian Maritime Academy x   x x
Yasar University       x
Bulent Ecevit University x     x
Bandirma Onyedi Eylul University x     x
Instituto Politecnico de Setubal   x   x
The Catholic University in Ruzomberok       x
Żilińska Univerzita v Żiline x x   x
Alexander Dubcek University of Trencin       x
University of Dubrovnik     x x
University of Split x   x x

UWAGA! Decydując się na wybór określonej Uczelni, proszę zwrócić uwagę na zgodność proponowanych tam przedmiotów z programem studiów realizowanym na UMG.

Rekrutacja

W każdym roku akademickim, rekrutacja podstawowa na kolejny rok akademicki prowadzona jest w styczniu/lutym aktualnego roku akademickiego. Termin składania zgłoszeń upływa z końcem lutego. W zależności od liczby zgłoszeń, niekiedy organizowany jest drugi nabór (październik).

Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem UMG,
  • ukończyć I rok studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia),
  • mieć wysoką średnią (im wyższa tym lepsza),
  • biegle władać językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim, w zależności od wybranej uczelni,
  • być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium (dofinansowanie z Programu Erasmus+ to tylko dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania za granicą!).

Formularz zgłoszenia należy pobrać u Koordynatora Wydziałowego, u Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ lub ze strony internetowej, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i złożyć u odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego. Do podania należy dołączyć wszelkie niezbędne załączniki (np. certyfikat językowy).

 

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed wyjazdem

Osoby planujące wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązane są do zapoznania się z:

  • Zasadami programu Erasmus+ na UMG (link do pliku)
  • Zasadami oceny kryteriów kwalifikacji studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ na WZNJ (link do pliku)

 

Dodatkowe informacje

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+ na WZNJ i/lub Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus+ na UMG:

Koordynator Programu Erasmus+ na WZNJ

Koordynator Administracyjny Programu Erasmus+ na UMG

dr hab. Marzenna Popek, prof.  UMG
pok. C-106 lub B-121
tel. 58-5586-459
e-mail: m.popekatwznj.umg.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Datta
a.dattaatau.umg.edu.pl
pok. B-104
tel.: 58-5586-493


 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Schmidt
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Dziubanii 23.02.2022