Erasmus + dla studentów WZNJ

W ramach programu ERASMUS+ studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo mogą odbyć część swoich studiów w jednej z uczelni partnerskich.

Wyjazd studentów na studia oferowany jest na okres od 3 do 12 miesięcy. Po powrocie do uczelni macierzystej, okres studiów ze granicą uznawany jest jako równoważny ze studiami, jakie student odbyłby nie wyjeżdżając.

Wyjazd w Programie Erasmus+ daje uczestnikom możliwość zdobycia/poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, poznania innych kultur, zdobycia nowych, interesujących doświadczeń, udoskonalenia znajomości języków obcych, jak również w przyszłości polepszyć kompetencje w znalezieniu pracy na rynku europejskim. 

 

Uczelnie partnerskie

Uczelniami partnerskimi Uczelni/Wydziału są uczelnie w następujących krajach:

Uczelnia partnerska Wydział UMG
strona internetowa Nawigacyjny Elektryczny Mechaniczny Zarządzania i Nauk o Jakości
HISZPANIA
Universidad de A Coruna  x x x x
www.udc.es         
Universidad de Vigo    x x  
www.uvigo.es        
Universitat Politecnica de Catalunya  x x x  
www.eel.upc.es        
University of Cadiz  x x x  
www.uca.es        
Universidad del Pais Vasco x x x  
www.ehu.es        
Universidad de Extremadura    x    
www.unex.es        
Universidad de La Laguna  x x x  
www.ull.es        
Universidade de Oviedo x x    
www.uniovi.es        
NIEMCY
Hochschule Bremerhaven      x x
www.hs-bremerhaven.de        
Hochschule Stralsund        x
www.hochschule-stralsund.de        
Technische Hochschule Mittelhesse     x  
www.me.thm.de        
Hochschule Wismar x      
www.hs-wismar.de        
Helmut-Schmidt-Universitaet/Universitaet der Bundeswehr    x    
www.hsu.hh.de        
Hochschule Emden/Leer x      
www.emden-leer.de        
FINLANDIA
South-Eastern Finland University of Applied Sciences x x x x
www.xamk.fi        
GRECJA
Aristotle University of Thessaloniki       x
www.auth.gr/en        
IRLANDIA
Cork Institute of Technology  x x   x
www.cit.ie        
NORWEGIA
Western Norway University of Aplied Sciences  x      
www.hvl.no        
WŁOCHY
Universita degli Studi del Sannio    x    
www.unissanio.it        
Politecnico di Milano     x  
www.polimi.it        
Universita Degli Studi di Perugia       x
www.unipg.it            
LITWA
Lithuanian Maritime College x   x  
www.lmc.lt        
ŁOTWA
Latvian Maritime Academy x   x x
www.latja.lv        
Liepaja Maritime College x   x  
www.ljk.lv        
FRANCJA
Universite de Poitiers   x x  
www.univ-poitiers.fr        
Universite de Toulon   x    
www.univ-tln.fr/-SeaTech-Ecole-d-ingenieurs-.html        
SZWECJA
University of Gavle   x    
www.hig.se        
Chalmers University of Technology x      
www.chalmers.se        
TURCJA
Yasar University       x
www.yasar.edu.tr        
Bulent Ecevit University x     x
diyyo.beun.edu.tr        
Karadeniz Technical University  x      
www.ktu.edu.tr        
Bandirma Onyedi Eylul University x     x
www.bandirma.edu.tr        
Yildiz Technical University     x  
www.yildiz.edu.tr        
PORTUGALIA
Instituto Politecnico de Coimbra   x    
www.ipc.pt        
Escola Nautica Infante D. Henriqie x   x  
www.enautica.pt        
Instituto Politecnico de Setubal   x   x
www.ips.pt        
SŁOWACJA
Technicka Univerzita v Kosicach    x    
www.tuke.sk        
The Catholic University in Ruzomberok       x
www.ku.sk        
Żilińska Univerzita v Żiline x x   x
www.uniza.sk        
Alexander Dubcek University of Trencin       x
www.tuni.sk        
CHORWACJA
University of Dubrovnik     x x
www.unidu.hr        
University of Rijeka - Faculty of Maritime Studies x x x  
www.pfri.hr        
University of Split x   x x
www.unist.hr        
BUŁGARIA
Naval Academy "Nikola Y. Vaptsarov" x x x  
www.naval-acad.bg/en        
RUMUNIA
"Gheorge Asachi" Technical University of Iasi   x    
www.tuiasi.ro         
Constanta Maritime University  x x    
cmu-edu.eu/en/    


UWAGA! Decydując się na wybór określonej Uczelni, proszę zwrócić uwagę na zgodność proponowanych tam przedmiotów z programem studiów realizowanym na UMG.

Rekrutacja

W każdym roku akademickim, rekrutacja podstawowa na kolejny rok akademicki prowadzona jest w styczniu/lutym aktualnego roku akademickiego. Termin składania zgłoszeń upływa z końcem lutego. W zależności od liczby zgłoszeń, niekiedy organizowany jest drugi nabór (październik).

Aby wyjechać na stypendium należy spełnić następujące warunki:

  • być studentem UMG,
  • ukończyć I rok studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia),
  • mieć wysoką średnią (im wyższa tym lepsza),
  • biegle władać językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim, w zależności od wybranej uczelni,
  • być w stanie ponieść koszty utrzymania w czasie pobytu na stypendium (dofinansowanie z Programu Erasmus+ to tylko dofinansowanie do zwiększonych kosztów utrzymania za granicą!).

Formularz zgłoszenia należy pobrać u Koordynatora Wydziałowego, u Koordynatora Administracyjnego Programu Erasmus+ lub ze strony internetowej, wypełnić czytelnie drukowanymi literami i złożyć u odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego. Do podania należy dołączyć wszelkie niezbędne załączniki (np. certyfikat językowy).

 

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed wyjazdem

Osoby planujące wyjazd w ramach programu Erasmus+ zobowiązane są do zapoznania się z:

  • Zasadami programu Erasmus+ na UMG (link do pliku)
  • Zasadami oceny kryteriów kwalifikacji studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ na WZNJ (link do pliku)

 

Dodatkowe informacje

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszę o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+ na WZNJ i/lub Koordynatorem Administracyjnym Programu Erasmus+ na UMG:

Koordynator Programu Erasmus+ na WZNJ

Koordynator Administracyjny Programu Erasmus+ na UMG

dr hab. Marzenna Popek, prof.  UMG
pok. C-106 lub B-121
tel. 58-5586-459
e-mail: m.popekatwznj.umg.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Datta
a.dattaatau.umg.edu.pl
pok. B-104
tel.: 58-5586-493


 

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 07.09.2021