Rekrutacja krok po kroku

 1. Zarejestruj się w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
  System IRK dostępny jest od 6 maja 2024 r.

   
 2. Uzupełnij dane osobowe, wgraj zdjęcie zgodnie z wymogami wskazanymi w systemie.
   
 3. Wybierz kierunek, na którym chcesz studiować.
   
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (jedna opłata na kierunek) na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
   
 5. Uzupełnij dane o wynikach z egzaminów maturalnych w przypadku rekrutacji na studia licencjackie/inżynierskie lub wyniki z ukończenia studiów pierwszego stopnia (ocena z dyplomu oraz średnia ocen z toku studiów) w przypadku rekrutacji na studia magisterskie.
   
 6. Sprawdź czy zostałeś wstępnie zakwalifikowany
   
 7. Dostarcz wymagane dokumenty w białej teczce opisanej zgodnie z wymogami Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) w dniach od 18 do 24 lipca 2024r.
  Wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia I stopnia oraz kandydatów na studia II stopnia dostępny w plikach.
  1. przesyłką kurierską (z dopiskiem "dla Komisji Rekrutacyjnej WZNJ") – uwaga! ważna jest data dostarczenia dokumentów;
  2. osobiście w godzinach pracy WKR https://wznj.umg.edu.pl/dyzury-komisji-rekrutacyjnej
    
 8. Dostarczenie dokumentów jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji;
   
 9. Wyniki rekrutacji i lista przyjętych na studia zostanie opublikowana 26.07.2024r. (w gablotach uczelnianych i systemie IRK po godzinie 12)
 10. Szczegółowe informacje:
  1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podczas procesu rekrutacji na studia
  2. Zasady rekrutacji
  3. Terminy rekrutacji
  4. Kontakt z komisją
  5. Opłaty
  6. Informacje dla Cudzoziemców
  7. Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia I stopnia
  8. Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia II stopnia

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 14.05.2024