Rekrutacja krok po kroku

 1. Zarejestruj się w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
  System IRK dostępny jest od 4 maja 2021 r.
 2. Przygotuj ankietę osobową:
  1. wypełnij danymi ankietę osobową w systemie IRK;
  2. wydrukuj ankietę; naklej zdjęcie; podpisz ankietę;
  3. wykonaj kopię elektroniczną ankiety (skan lub zdjęcie).
 3. Wskaż w kolejności specjalności, na których chcesz studiować, od najbardziej pożądanej do najmniej.
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (jedna opłata na kierunek) na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
 5. Wgraj wersję elektroniczną zdjęcia (uwzględnij wymagania) do systemu IRK.
 6. Skompletuj dokumenty (format PDF):
  1. umieść elektroniczną kopię ankiety osobowej (podpisaną) w systemie IRK,
  2. umieść elektroniczną kopię dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK,
  3. umieść elektroniczną kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości – kandydaci na studia I stopnia,
  4. umieść elektroniczną kopię dyplomu lub odpisu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  5. umieść elektroniczną kopię suplementu do dyplomu (ze średnią ocen) w systemie IRK – kandydaci na studia II stopnia,
  6. umieść elektroniczną kopię odpowiedniego świadectwa zdrowia w systemie IRK.
 7. Dostarcz oryginały dokumentów w białej teczce opisanej zgodnie z wymogami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) (wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia I stopnia oraz kandydatów na studia II stopnia):
  1. przesyłki kurierskie (z dopiskiem "dla Komisji Rekrutacyjnej WZNJ");
  2. osobiście w godzinach pracy WKR;
 8. Kandydat, który wykona wszystkie kroki od 1-6f będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.
 9. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
 10. Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej.

Szczegółowe informacje:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.07.2021