Dyżury komisji rekrutacyjnej

TERMINY DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ 2.07-23.07.2021 R.

Do dnia 23.07.2021r. - dostarczenie wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

data

dzień tygodnia

godziny pracy

20.07.2021

wtorek

1500- 1800

21.07.2021

środa

1500- 1800

22.07.2021

czwartek

1000- 1800

23.07.2021

piątek

1000- 1800

 
Dokumenty dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZNJ można składać we wskazanych powyżej terminach w Budynku C - Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na ul. Morskiej 81 (wejście po prawej stronie, w bramie wjazdowej na teren Uczelni) - w pokoju C-61 (parter)
 
 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WZNJ
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WZNJ
e-mail: rekrutacjaatwznj.umg.edu.pl
tel.: +48 501 086 549;
        (58) 55 86 300 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)
FacebookWydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 20.07.2021