Dyżury komisji rekrutacyjnej

TERMINY DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja rekrutacyjna dyżuruje w Budynku C - Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na ul. Morskiej 81 (wejście po prawej stronie, w bramie wjazdowej na teren Uczelni) - w pokoju C-7 (parter). Dyżury komisji rekrutacyjnej będą podane w czerwcu.

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Komisja Rekrutacyjna WZNJ
ul. Morska 83 
81-225 Gdynia

Kontakt:

Komisja Rekrutacyjna WZNJ
e-mail: rekrutacjaatwznj.umg.edu.pl
tel.: +48 501 086 549;  (58) 55 86 517 (codziennie)
        (58) 55 86 267 (wyłącznie w godzinach pracy Komisji)
FacebookWydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.03.2022