Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości 

 

Lp.   Termin seminarium Godzina     Miejsce                                        Prelegent                                                                                                      Katedra      Tytuł wystąpienia
1. 16.04.2021 10.00 MS Teams dr inż. Anna Platta KZJ Postawy i zachowania żywieniowe kobiet
2. 16.04.2021 11.00 MS Teams mgr Karolina Gwarda KLST Identyfikacja etapów transformacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kierunku realizacji idei miasta bezodpadowego
3. 22.04.2021 11.00 MS Teams dr Tomasz Studzieniecki KZE Branding destynacji transgranicznych
4. 23.04.2021 11.00 MS Teams mgr Paweł Wolski KSI Projektowanie konwersacji chatbotów
5. 30.04.2021 13.00 MS Teams dr inż. Alina Dereszewska KJPPCh Gospodarka  o obiegu zamkniętym w komunalnej oczyszczalni ścieków
6. 14.05.2021 10.00 MS Teams mgr inż. Natalia Kłopotek KZJ Wykorzystanie wybranych metod zarządzania jakością w celu doskonalenia jakości produktu spożywczego na przykładzie Yerba Mate
7. 07.05.2021 11.00 MS Teams dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG KZE Metodyka pisania prac naukowych w postępowaniach awansowych - przykłady dobrych praktyk
8. 07.05.2021 13.00 MS Teams dr inż. Magda Morawska KJPPCh Badanie fizykochemicznych i antybakteryjnych właściwości folii ze skrobii Kudzu
9. 14.05.2021 11.00 MS Teams mgr Mariusz Rutowicz KLST Zarządzanie łańcuchami dostaw w globalnym sektorze Oil&Gas
10. 21.05.2021 12.00 MS Teams dr hab. Piotr Czechowski, prof. UMG KZE Ocena oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oraz modelowanie transportu cząstek wirusów w powietrzu
11. 21.05.2021 11.00 MS Teams mgr Paweł Szyman KSI Analiza właściwości sieci społecznościowej opartej na komunikacji e-mail
12.  02.07.2021 11.00 MS Teams dr Sławomir Skiba KLST Koncepcja rachunku kosztów  w ochronie środowiska
13. 11.06.2021 10.00 MS Teams mgr Monika  Engler-Jastrzębska KZJ Wymagania, postawy i preferencje konsumentów a rozwój rynku naturalnych preparatów promienioochronnych
14. 04.06.2021 11.00 MS Teams dr Katarzyna Skrzeszewska KZE Analiza porównawcza statutów wybranych polskich akademickich uczelni publicznych
15. 18.06.2021 11.00 MS Teams dr Natalia Mańkowska KSI Czynniki sukcesu polskich start-upów
16. Odwołano 12.00 MS Teams dr Marzena Wanagos KZE Zakres i opinia przedsiębiorców na temat pomocy publicznej w sytuacji Covid19
17. 25.06.2021 11.00 MS Teams mgr inż. Adrianna Karaś KLST Zarządzanie innowacyjnymi projektami jako element rozwoju współczesnych portów morskich
18. 30.06.2021 12.30 MS Teams mgr inż. Natalia Żak KZJ Wykorzystanie metod fizykochemicznych do oceny jakości, identyfikacji oraz potwierdzenia autentyczności krajowych miodów odmianowych

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 08.09.2021