Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych
w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1. 15.02.2023 15:15 MS Teams dr hab. Tomasz Dzido, prof. UMG Uczenie maszynowe  przez wzmacnianie  w wybranym modelu  kolorowania krawędzi grafu
2. 24.02.2023 10:00 Sala seminaryjna KSI dr Paweł Ksieniewicz Metody detekcji dryfu w zmiennych strumieniach danych
3. 24.02.2023 12:00 B-435 dr Tadeusz Bocheński, Uniwersytet Szczeciński Terminale intermodalne w Polsce – potencjał i perspektywy rozwoju
4. 17.03.2023 11:00 B-301 mgr inż. Katarzyna Kłopotek Postawy i zachowania konsumentów wobec wody w kontekście zarządzania jej zasobami dla zrównoważonego rozwoju
5. 17.03.2023 12:00 B-435 mgr Jędrzej Charłampowicz Dojrzałość procesowa i jakość usług jako komponent zarządzania morskimi terminalami kontenerowymi
6. 24.03.2023 11:15 B-435 mgr Dominika Kaczerska Wpływ działalności portowej na otoczenie w świetle systemów zarządzania środowiskowego
7. 24.03.2023 11:00 B-212 dr Tomasz Owczarek Statystyczne problemy funkcjonowania i badania równoważności elektronicznych urządzeń mierzących zanieczyszczeń powietrza
8. 24.03.2023 11:00 C-61 dr inż. Katarzyna Krasowska Wstępna ocena zanieczyszczenia mikroplastikami wybranych regionów Morza Bałtyckiego
9. 14.04.2023 11:00 C-61 mgr Karolina Gwarda Transformacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kierunku realizacji koncepcji miast bezodpadowych – omówienie wyników badań
10. 14.04.2023 10:00 Sala seminaryjna KSI dr Aleksander Skakovski Różnicowy algorytm do rozwiazywania problemu szeregowania dyskretno-ciągłego
11. 21.04.2023 11:00 B-301 mgr inż. Anna Kamińska Bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych w świetle unijnych i krajowych regulacji prawnych – dylematy
12. 21.04.2023 12:00 B-435 mgr inż. Adrianna Karaś  Ewolucja modeli zarządzania portami morskimi w świetle procesów innowacji i nowych technologii 
13. 28.04.2023 11:00 B-435 mgr Konrad Hryniewicz Wpływ marki producenta szczepionki na ocenę jej bezpieczeństwa i skuteczności
14. 12.05.2023 11:00 B-435 dr hab. Piotr Oskar Czechowski Pozamedyczne skutki oddziaływania zanieczyszczeń powietrza w wybranych aglomeracjach na przykładzie rynku nieruchomości w długim czasie
15. 19.05.2023 10:00 Sala seminaryjna KSI dr Marcin Forkiewicz Identyfikacja tras rejsów jachtów po południowym Bałtyku
16. 19.05.2023 11:00 B-301 dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG Response Surface Methodology (RSM) jako metoda do rozwiązywania problemów optymalizacji w projektowaniu eksperymentu
17. 19.05.2023 11:15 B-435 dr Hanna Mackiewicz Znaczenie godności w pracy zarobkowej
18. 26.05.2023 12:00 B-435 mgr inż. Michał Kuzia Kształtowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w obliczu najnowszych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych
19. 02.06.2023 11:00 B-435 dr Grzegorz Bulczak Atrakcyjność fizyczna i zdrowie w Stanach Zjednoczonych 
20. 16.06.2023 11:15 B-435 mgr Małgorzata Mazur-Czajka Wpływ międzynarodowych umów gospodarczych na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
21. 30.06.2023 12:00 B-435 mgr Karolina Gwarda Transformacja systemu gospodarki odpadami w kierunku realizacji koncepcji miast bezodpadowych – omówienie wyników badań

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 14.03.2023