Seminaria naukowe

 

Harmonogram seminariów naukowych

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1.                     11.03.2022 12:00 B-435 mgr Dominika Kaczerska Zrównoważone zarządzanie jako koncepcja rozwoju polskich portów morskich
2.                     18.03.2022 11:15 MS Teams mgr Magdalena Winiarska Ocena skuteczności modeli zarządzania procesowego projektami w Jednostce Szkolnictwa Wyższego
3.                     17.06.2022 9:30 B-21 dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG Response Surface Methodology (RSM) jako metoda do rozwiązywania problemów optymalizacji w projektowaniu eksperymentu
4.                     25.03.2022 12:00 B-435 mgr Jędrzej Charłampowicz Modele zarządzania dojrzałością procesową i jakością usług morskich terminali kontenerowych
5.                     22.04.2022 12:30 B-435 Dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG Wybrane aspekty metodologii badań eksperymentalnych w pracach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych na przykładzie modeli stochastyczno – eksploracyjnych oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie w zrównoważonym rozwoju aglomeracji miejsko przemysłowych
6.                     08.04.2022 12:00 B-435 mgr inż. Jakub Łoginow Determinanty i modele zarządzania regionalnym transgranicznym transportem autobusowym w krajach Unii Europejskiej 
7.                     13.05.2022 9:30 B-21 dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG Doskonalenie jakości przekąsek ekstrudowanych
8.                     22.04.2022 10:00 MS Teams dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Determinanty partycypacji bezpośredniej nauczycieli akademickich w zarządzaniu publicznymi i niepublicznymi uczelniami ekonomicznymi

9.                     06.05.2022 17:00 MS Teams dr hab. Ewa Ratajczak-Ropel, prof. UMG Algorytmy dla problemów szeregowania projektów z ograniczeniami zasobów
10.                 03.06.2022 11:00 C-61 dr hab. inż. Mariola Jastrzębska, prof. UMG  Możliwości recyklingu odpadów kompozytowych z wyeksploatowanych łopat turbin wiatrowych
11.                 06.05.2022 12:00 B-435 mgr inż. Adrianna Karaś Modele ewolucji portów morskich w aspekcie strategii innowacyjnego  i zrównoważonego rozwoju
12.                 13.05.2022 17:00 MS Teams Mgr Piotr Milewski ASGO: Analogowy System Grywalizacji Offline. Prezentacja narzędzia do tworzenia zgrywalizowanych kursów przez nauczycieli i wykładowców
13.                 13.05.2022 12:30 B-435 Prof. dr hab. Barbara Marciszewska Badania naukowe a badania marketingowe: obszary styczności i różnice
14.                 20.05.2021 9:30 B-21 dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG Wpływ pola magnetycznego na zjawisko sorpcji pary wodnej na powierzchni próbek organicznych
15.                 20.05.2022 11:15 B-435 Dr Michała Igielski Zarządzanie projektami zdywersyfikowanych źródeł energii odnawialnej w małych gminach w województwie pomorskim
16.                 27.05.2022 12:00 B-435 mgr Karolina Gwarda Transformacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ideą miast bezodpadowych – podsumowanie badań
17.                 29.04.2022 11:00 C-61 dr inż. Aleksandra Heimowska Fitotoksyczność wyrobów włókienniczych pochodzenia naturalnego
18.                 10.06.2022 11:00 B-435 Dr Grzegorz Bulczak Atrakcyjność fizyczna i mobilność społeczna w Stanach Zjednoczonych
19.                 10.06.2022 17:00 MS Teams mgr Krzysztof Sadowski Metodyki tworzenia aplikacji w praktyce
20.                 24.06.2022 12:00 B-435 mgr inż. Michał Kuzia Zarządzanie mobilnością miejską w obliczu najnowszych zmian  i trendów globalnych

 

Gdynia, dnia 01.03.2022

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.05.2022