Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1. 04.11.2022 11:00 B-209 prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Problemy wyboru dyscypliny naukowej dla przyszłej ewaluacji jakości działalności naukowej Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości.
2. 04.11.2022 12:00 B - 435 mgr inż. Michał Kuzia  Zarządzanie mobilnością miejską w obliczu najnowszych zmian  i trendów globalnych
3. 18.11.2022 9:00 Sala seminaryjna KSI Dr hab. Tomasz Dzido, prof. UMG Różne spojrzenie na pewien problem z ekstremalnej teorii grafów
4. 18.11.2022 11:00 B - 435 dr Karolina Wysocka EMI Programs at Polish HEIs - analiza
5. 25.11.2022 10:00 B - 435 Dr Ewa Wyszkowska-Wróbel Wykorzystanie mediów społecznościowych w budowaniu relacji z interesariuszami przez muzea
6. 25.11.2022 12:00 B - 435 mgr Karolina Gwarda Omówienie wyników badania eksperckiego dotyczącego transformacji systemu gospodarki odpadami w kierunku realizacji koncepcji miast bezodpadowych
7. 02.12.2022 11:15 C-61 mgr inż. Magdalena Winiarska Zarządzanie projektami w XXI wieku – potrzeba czy obowiązek?
8. 09.12.2022 11:00 B - 435 Mgr Konrad Hryniewicz Efektywna szczepionka na grypę i Covid-19, ale bezpieczna  na wirusa HMBV? Nowe jest niebezpieczne!
9. 09.12.2022 11:00 B-209 dr inż. Marcin Pigłowski Wybrane wskaźniki naukometryczne
10. 16.12.2022 11:00 B - 435 dr Agnieszka Czarnecka Komunikacja w firmie rodzinnej na tle różnic pokoleniowych w procesie sukcesji
11. 16.12.2022 13:00 B - 435 mgr Jędrzej Charłampowicz Modele zarządzania dojrzałością procesową i jakością usług morskich terminali kontenerowych
12. 13.01.2023 9:00 Sala seminaryjna KSI mgr Oskar Sęk Zastosowanie metody AHP do modelowania decyzji wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentami na przykładzie polskich samorządów
13. 13.01.2023 11:00 B-435 dr Tomasz Owczarek Statystyczne problemy funkcjonowania i badania równoważności elektronicznych  urządzeń mierzących zanieczyszczeń powietrza
14. 13.01.2023 11:00 B-209 dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. MG Response Surface Methodology (RSM) jako metoda do rozwiązywania problemów optymalizacji w projektowaniu eksperymentu
15. 13.01.2023 11:15 C-61 dr inż. Katarzyna Krasowska Wstępne podejście do oceny ryzyka zanieczyszczenia wybranych regionów Morza Bałtyckiego mikroplastikami
16. 20.01.2023 11:00 B - 435 dr Edyta Spodarczyk Kreatywność jako kompetencja miękka. Istota, znaczenie, kształtowanie.
17. 27.01.2023 12:00 B - 435 mgr inż. Adrianna Karaś Ewolucja modeli zarządzania portami morskimi w świetle procesów innowacji i nowych technologii

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 19.10.2022