Seminaria naukowe

 

 

Harmonogram seminariów naukowych

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 

Lp.

Termin seminarium

Godzina

Miejsce

Prelegent

Tytuł wystąpienia

1.

22.10.2021

12.00

B-435

prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Systematyzacja pól badawczych
w obszarze wsparcia logistycznego działalności społeczno-gospodarczej- cz. II

2.

03.11.2021

12.45

Sala seminaryjna KSI

mgr  Oskar Sęk

Technologie chmury obliczeniowej w aspekcie społecznym

3.

19.11.2021

10.00

Aula UMG bud. B

mgr Katarzyna Muszyńska

Czynniki wpływające na jakość usługi kształcenia na statkach szkoleniowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ocenie praktykantów i aspekcie kosztów jakości.

4.

Seminarium przeniesione na 17.12.2021

11.15

B316

mgr Magdalena Winiarska

Modele zarządzania procesowego w Jednostkach Szkolnictwa Wyższego realizujących projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej

5.

19.11.2021

12.00

B-435

dr Tomasz Studzieniecki

Transgraniczny obszar funkcjonalny – nowy instrument współpracy terytorialnej

6.

02.12.2021

13.00

C-61

dr Magdalena Bogalecka

Semi-markowskie podejście do modelowania zanieczyszczeń powietrza

7.

03.12.2021

11.00

B-435

dr Sławomir Skiba

Koncepcja rachunku kosztów
w ochronie środowiska

8.

01.12.2021

12.45

Sala seminaryjna KSI

dr inż. Aleksander Skakovski

Różnicowy algorytm wyspowy bez migracji o populacjach różnorozmiarowych
z usuwaniem nieefektywnych wysp

9.

10.12.2021

10.00

Aula UMG bud. B

dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG

Trwałość stereotypów a zachowania konsumenta

10.

10.12.2021

12.00

B-435

dr Marzena Wanagos

Koncepcja Governance jako paradygmat rozwoju lokalnego

11.

Seminarium przeniesione na 21.01.2022

11.15

B316

dr Monika Szyda

Rozszerzenie interpretacji wyników modelu Kano

12.

17.12.2021

12.00

B-435

mgr inż. Adrianna Karaś

Model wdrażania innowacyjnych projektów w portach morskich

13.

14.01.2022

12.00

B-435

dr Aleksandra Grobelna

Konflikt praca-rodzina
w doświadczeniach pracowników branży hotelarskiej: ujęcie empiryczne

14.

14.01.2022

13.00

C-61

dr hab. inż. Joanna Brzeska

Poliuretany – czy mogą być zielone?

15.

21.01.2022

10.00

Aula UMG bud. B

dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Jakość mikrobiologiczna kwiatów jadalnych

16.

Seminarium przeniesione na termin późniejszy

11.15

B316

dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich - studium przypadku

17.

21.01.2022

12.00

B-435

mgr Mariusz Rutowicz

Zarządzanie łańcuchami dostaw
w globalnym sektorze Oil&Gas

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 24.11.2021