Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych
w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1.           20.10.2023 9:15 sala seminaryjna BG dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG Jak wykorzystać sztuczna inteligencję i ChatGPT+ w pisaniu publikacji naukowych
2.           20.10.2023 11:15 sala multimedialna BG dr Hanna Mackiewicz Metodyka badawcza w pracach kwalifikacyjnych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
3.           20.10.2023 13.00 B-435 mgr inż. Jakub Łoginow Aktualne trendy w zarządzaniu regionalnym i transgranicznym transportem autobusowym na Słowacji
4.           27.10.2023 11.00 B-301 prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Klasyfikacyjne problemy przypisania dyscyplin i subdyscyplin naukowych do dziedzin naukowych
5.           10.11.2023 12.00 B-435 mgr Jędrzej Charłampowicz Dojrzałość procesowa i jakość usług jako komponenty zarządzania w morskich terminalach kontenerowych - omówienie wyników badań
6.           17.11.2023 10.00 C-61 dr inż. Alina Dereszewska Dioksyny w osadach dennych Portu Gdynia
7.           17.11.2023 11:15 sala multimedialna BG dr Michał Igielski System zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w małych portach
8.           17.11.2023 11.00 sala seminaryjna KSI, udział prelegenta przez platformę MS Teams dr inż. Piotr Łuczak Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Łódzka Rozwój hybrydowych symboliczno-neuronowych systemów inteligentnych
9.           24.11.2023 11:30 B-213 dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG Nieliniowe modele rodziny DLNM identyfikacji wpływu zanieczyszczeń powietrza na zakażenia wirusem RSV
10.           24.11.2023 11:00 Sala seminaryjna KSI Przedstawiciele firmy Sitebell Prezentacja firmy Sitebell zajmującej się tworzeniem aplikacji webowych
12.       15.12.2023 11.00 sala seminaryjna KSI mgr Michał Bałchanowski, Uniwersytet Śląski Ewolucyjna agregacja rang w systemach rekomendacyjnych
13.       15.12.2023 10.00 B-213 dr Tomasz Studzieniecki  EUWT jako instrument rozwoju transportu w Regionie Morza Bałtyckiego
14.       15.12.2023 11:15 Online dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka Partycypacja bezpośrednia nauczycieli akademickich w zarządzaniu uczelnią akademicką - wyniki badań
15.       15.12.2023 12.00 B-435 mgr inż. Michał Kuzia Uwarunkowania zrównoważonej mobilności ośrodków metropolitalnych w Polsce 
16.       12.01.2024 11.00 B-301 dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG Response Surface Methodology (RSM) jako metoda do rozwiązywania problemów optymalizacji w projektowaniu eksperymentu
17.       29.01.2024 10.00 C-61 Dr inż. Magda Morawska Jadalne powłoki do żywności
18.       19.01.2024 11:30 B-313 dr inż. Aleksandra Grobelna Postawy studentów wobec przyszłej pracy w turystyce i hotelarstwie: badanie wpływu zjawiska „study-life conflict”
19.       26.01.2024 12.00 B-435 mgr inż. Adrianna Karaś Innowacje i nowoczesne technologie w kształtowaniu przyszłości smart port

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 15.01.2024