Seminaria naukowe

Harmonogram seminariów naukowych
w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

 

Lp. Termin seminarium Godzina Miejsce Prelegent Tytuł wystąpienia
1. 14.03.2024 13:00 B-435 mgr Jędrzej Charłampowicz Prezentacja pracy doktorskiej pt.: "Dojrzałość procesowa i jakość usług jako komponenty zarządzania w morskich terminalach kontenerowych”
2. 22.03.2024 11:00 B-301 dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG Response Surface Methodology (RSM) jako metoda do rozwiązywania problemów optymalizacji w projektowaniu eksperymentu
3. 22.03.2024 10:30 Sala seminaryjna KSI Dr inż. Arkadiusz Mirakowski Porównanie skuteczności ANN i CNN w klasyfikacji binarnej obrazu
4. 22.03.2024 11:30 B-435 dr Grzegorz Bulczak Heterogeniczny wpływ wykształcenia na wyniki związane ze śmiercią z rozpaczy
5. 12.04.2024 12:15 B-214 dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMG Cele i przesłanki wdrożenia infrastruktury CSR w Polsce
6. 18.04.2024 13:00 B-435 mgr inż. Michał Kuzia Determinanty zrównoważonej mobilności ośrodków metropolitalnych w Polsce 
7. 19.04.2024 11:30 B-307 dr Karolina Tura-Gawron Remembering component in shaping inflation expectations in selected European countries
8. 26.04.2024 10:00 C-61 dr hab. Marzenna Popek prof. UMG Paliwa alternatywne -ograniczenie śladu węglowego w transporcie morskim
9. 25.05.2024 10:30 Sala seminaryjna KSI Mgr Paweł Szyman Analiza dynamicznych sieci społecznych
10. 26.04.2024 11:00 B-301 dr inż. Anna Sulej-Suchomska Toksyczność wód spływnych z terenów lotnisk
11. 09.05.2024 13:00 B-435 mgr inż. Jakub Łoginow Aktualne trendy w zarządzaniu regionalnym i transgranicznym transportem autobusowym na Słowacji
12. odwołane 11:15 B-214 dr Michał Igielski System zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w małych portach
13. 14.06.2024 10:30 Sala seminaryjna KSI Dr inż. Anna Bobkowska Kreatywność w projekcie informatycznym
14. 24.05.2024 10:00 C-61 dr hab. Magdalena Bogalecka, prof. UMG  Kolizja i kontakt – analiza wypadków na morzu
15. 24.05.2024 11:30 B-307 Dr Marzena Wanagos Współczesne wyzwania w kształtowaniu produktów turystycznych
16. 06.06.2024 13:00 B-435 mgr inż. Adrianna Karaś Innowacje i nowoczesne technologie w kształtowaniu przyszłości smart port
17. 07.06.2014 11:15 B-214 Dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju
18. 14.06.2024 11:00 B-301 dr inż. Joanna Newerli-Guz Dilemmas regarding the nomenclature of spices and herbs

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 13.06.2024