Rejs do wiedzy

Przyciski

 


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II", nr projektu POPUL/SP/0238/2023/01”, kwota dofinansowania wynosi 137 499,00 zł, a całkowita wartość projektu - 152 779,00 zł.

Projekt pt. „Rejs do wiedzy”

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowany jest projekt pt. „Rejs do wiedzy”, finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II", kwota dofinansowania wynosi 137 499,00 zł, a całkowita wartość projektu - 152 779,00 zł.

Realizacja projektu wpisuje się w realizację Strategii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024, Cel II. Cel w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i transferu wiedzy i technologii, a także jest zgodny z wytycznymi logo HR Excellence in Research, którym szczyci się Uniwersytet Morski w Gdyni, w obszarze Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników i Zaangażowanie społeczne (Europejska Karta Naukowca, Komisja Europejska, Bruksela, 2006, s. 14.).

Celem projektu jest popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród młodzieży szkół średnich, nauczycieli oraz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów poprzez udział w webinariach. 

 • Nauczymy Cię jak świadomie i bezpiecznie robić zakupy w internecie
 • Opowiemy o pracy zarobkowej i jej znaczeniu dla godności człowieka
 • Podpowiemy jak nie popaść w długi i rozsądnie zarządzać własnymi budżetami domowymi.
 • Zrozumiesz konstrukcje podatków i konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązku podatkowego
 • Wyjaśnimy Ci zasady obliczania inflacji przez GUS
 • Wskażemy Ci znaczenie zespołów i pracy zespołowej we współczesnych organizacjach
 • Omówimy wpływ emocji na zachowania żywieniowe
 • Dowiesz się co to jest transformacja energetyczna i jakie ma znaczenie dla życia na Ziemi
 • Zrozumiesz zjawisko mikromobilności w miastach
 • Poznasz istotę turystyki promowej oraz sieci serwisów i operatorów promowych
 • Wyjaśnimy na czym polegają łańcuchy dostaw i jakie są metody zarządzania nimi
 • Opowiemy Ci o historii największych wypadków statków morskich w kontekście zanieczyszczenia środowiska
 • Zrozumiesz na czym polega bezpieczny transport morski towarów niebezpiecznych.

Działania realizowane w ramach projektu powinny pobudzić uczestników do twórczego myślenia i zachęcić ich do pogłębiania wiedzy w różnych obszarach, które są istotne dla środowiska naturalnego, gospodarki, społeczeństwa, w tym szczególnie w obszarze zdrowia człowieka, ich codziennego życia, ale też odnajdywania się w świecie rozwoju nowych technologii.

W Polsce wciąż zbyt mało uwagi i wysiłku przykłada się do popularyzacji badań naukowych i upowszechniania osiągnieć naukowych wśród społeczeństwa. Nauka odgrywa we współczesnym świecie kluczową rolę i powinna być dostępna dla najszerszego grona odbiorców. Nasz projekt wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu.

Serdecznie zapraszamy!

Kierownik projektu
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

Nie zwlekaj! Liczba miejsc jest ograniczona!

Zarejestruj się już dziś!  Kliknij

Wytworzył informację:

25.07.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.07.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 14.06.2024