Konkurs wiedzy

Przyciski

 

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie wiedzy o zarządzaniu i ekonomii. Patronat nad konkursem objął Jego Magnificencja Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań zarządzaniem i ekonomią wśród uczniów szkół średnich, propagowanie zasad optymalnego gospodarowania i kreowanie postaw przedsiębiorczych, a także wzbudzenie w młodzieży chęci do dalszego rozwoju i kontynuowania kształcenia na poziomie studiów wyższych.  Uczniowie będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, poznać atmosferę uczelni akademickiej, a przede wszystkim zdobyć cenne nagrody.

 

HARMONOGRAM

Zgłoszenie online udziału szkoły do Konkursu wraz z podaniem liczby uczestników etapu szkolnego

do 20.10.2023 r.

ETAP I (szkolny) – rozpoczęcie testu o godz. 9:00 – online,
w macierzystych szkołach

25.10.2023 r.

Ogłoszenie wyników I etapu i klasyfikacji do etapu II (przekazanie drogą elektroniczną koordynatorom szkolnym)

30.10.2023 r.

ETAP II (finał) – rozpoczęcie testu o godz. 11.00 – Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 GdyniaOgłoszenie przez Komitet Organizacyjny listy laureatów Konkursu i wręczenie nagród

22.11.2023 r.

10.30 rejestracja w budynku B (budynek główny),

11.00-11.45 test finałowy

12.00-13.00 część pozakonkursowa

13.00 wyniki i wręczenie nagród

Wytworzył informację:

03.08.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.08.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.09.2023