Rada Partnerów WZNJ

Przy Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni funkcjonuje „Rada Partnerów WZNJ”.

Treść listu intencyjnego:

Mając na względzie potrzebę podejmowania działań zmierzających do rozwoju procesu kształcenia na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz umożliwienia studentom zdobywania umiejętności zgodnych z oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy, sygnatariusze niniejszego porozumienia deklarują gotowość podejmowania wspólnie działań i realizacji przedsięwzięć w nim określonych.

Sygnatariusze niniejszego porozumienia wyrażają zgodę na uczestnictwo w zespole, który funkcjonował będzie pod nazwą „Rada Partnerów WZNJ” przy Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którego obszar zainteresowań koncentrował będzie się w szczególności na:

 • przygotowywaniu wysokokwalifikowanych kadr dla przedsiębiorstw sektora transportu, spedycji, logistyki oraz produkcji, obrotu towarowego i kontroli jakości;
 • obejmowaniu wspólnym patronatem przedsięwzięć służących realizacji celów niniejszego porozumienia;
 • podejmowaniu inicjatyw wspierających kompatybilność planów  i programów studiów w ramach Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z oczekiwaniami rynku pracy i pracodawców, w tym poprzez organizację wykładów dedykowanych w ramach cyklu wykładów monograficznych;
 • podejmowaniu działań wspierających organizację praktyk oraz staży dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału,
 • inicjowaniu działań zmierzających do wspomagania procesu transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań,
 • inicjowaniu wspólnych spotkań zmierzających do wymiany poglądów i spostrzeżeń pomocnych  w umożliwieniu współpracy biznesu i szkolnictwa wyższego dla realizacji celów niniejszego porozumienia.

Sygnatariusze niniejszego porozumienia, dostrzegając potrzebę promocji osiągnięć naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jak również promowania idei szkolnictwa morskiego, deklarują nadto gotowość popularyzacji studiów w Uniwersytetcie Morskim w Gdyni na terenie kraju oraz poza jego granicami.

List intencyjny podpisali:

 • Pan Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości
 • Pan Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała – Urząd Miasta w Gdyni
 • Pan Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
 • Pan Adam Meller – Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
 • Pani Lidia Dziewierska - Prezes Zarządu Loconi Intermodal Solutions S.A.
 • Pan Tomasz Rejek – Prezes Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
 • Pan Bogusław Kowalski – Prezes Zarządu GRAAL S.A.
 • Pan Jan Zarębski – Prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu, Członek Zarządu LONZA NATA sp. z o.o. Gdańsk
 • Pani Jolanta Dębska-Zega – Dyrektor Zarządzający Laboratoriami - J.S. Hamilton Poland S.A., Oddział w Gdyni
 • Pan Zbigniew Suchodolski – Dyrektor BranżyCBE, SGS Polska Sp. z o.o., Oddział w Gdyni
 • Pan Daniel Kędzierski

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
16.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.02.2021