Laboratoria Komputerowe

 

Studenci i pracownicy na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości mają do dyspozycji 9 laboratoriów komputerowych, w których znajduje się kilkadziesiąt samodzielnych stanowisk z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania przystosowanych do prowadzenia procesu dydaktycznego.

Laboratorium komputerowe Katedry Systemów Informacyjnych

Laboratorium jest wyposażone w profesjonalne oprogramowanie Xara, oprogramowanie Grapher oraz Corel do projektowania aplikacji mobilnych. W laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów technologie internetowe i mobilne.

 

 

Laboratoria komputerowe Zakładu Zarządzania i Ekonomii oraz Zakładu Marketingu i Metod Ilościowych

Laboratoria są wyposażone w profesjonalne  oprogramowanie do analiz statystycznych Statistica oraz oprogramowanie Project Management wykorzystywane podczas zajęć z Zarządzania Projektami. Studenci mają również możliwość korzystania z oprogramowania ProHOT służącego do zarządzania obiektami hotelowymi, oprogramowania ProGASS do analizy kosztów produkcji gastronomicznej i ProRES umożliwiającego zarządzanie obsługą sprzedaży w restauracji.

 

 

Laboratorium komputerowe Katedry Logistyki i Systemów Transportowych

Laboratorium dydaktyczne wyposażone jest w cztery moduły firmy ELSE: ERP, WMS, Magazyn 3D, B2B. Umożliwia to nabycie umiejętności w zakresie praktycznej realizacji procesów logistycznych m.in. takich, jak dokonywanie zakupów zaopatrzeniowych wraz z przyjęciem dostaw do magazynu, składowanie zapasów magazynowych, realizacja zamówień klientów wraz z ich kompletacją, tworzenie dokumentów handlowych, planowanie i realizacja wywozu oraz procesu produkcyjnego.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
25.03.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.03.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.04.2022