Postępowanie Habilitacyjne

Stopnie naukowe doktora habilitowanego nadane decyzją Rad Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

W dyscyplinie Towaroznawstwa

Małgorzata Zięba, Towaroznawcze aspekty wytwarzania i użytkowania innowacyjnych szamponów do włosów (2019)

Marta Ogorzałek, Kształtowanie jakości innowacyjnych produktów do płukania tkanin(2019)

Przemysław Dmowski, Wielowymiarowe modelowanie jakości herbaty czarnej (2019)

Millena Ruszkowska, Jakość ekstrudatów kukurydzianych wzbogacanych spiruliną i chlorellą (2019)

Magdalena Skotnicka, Potencjał sycący jako nowe kryterium jakości żywności na przykładzie kasz (2019)

Agnieszka Rybowska, Stereotyp jako determinanta zachowań konsumenta produktów spożywczych (2018)

 Joanna Newerli-Guz, Towaroznawcze i konsumenckie aspekty jakości przypraw(2018)

           Joanna Brzeska, Modyfikacja właściwości degradowalnych materiałów poliuretanowych (2018)

           Monika Radzymińska, Konsument na rynku żywności lokalnej – studium empiryczne (2017)

Mariola Jastrzębska, Możliwości wykorzystania odpadów poliestrowo-szklanych w gospodarce o obiegu zamkniętym (2017)

Małgorzata Lotko, Jakość usług zapewnienia bezpieczeństwa pracy w organizacjach odpowiedzialnych społecznie (2016)

Piotr Oskar Czechowski, Nowe metody oraz modele oceny jakości danych pomiarowych w sieciach monitorujących zanieczyszczenia atmosfery (2015)

Tomasz Bogajewski, Towaroznawcze i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami opakowaniowymi (2015)

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Alina Jażdżewska
22.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 03.09.2021