Aktualności stypendialne

W załączniku znajdują się wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora. Zgłaszanie błędów bądź niezgodności w punktach możliwe jest do 7 dni od...
09.11.2020
Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie: Stypendium ministra ...
06.10.2020
Godziny pacy komisji stypendialnej wydziału PiT Data Dzień Godzina...
06.10.2020
STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY Rok akademicki 2020/2021 Szczegółowe przepisy dotyczące pomocy materialnej określa Regulamin świadczeń dla...
29.09.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
20.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 20.09.2021