GODZINY PRACY KOMISJI

Wnioski o stypendia można składać osobiście.

 

pokój C-7 (parter, budynek C)
tel.: 58 55 86 267 (w godzinach dyżurów)

e-mail:
stypendiaatwznj.umg.edu.pl     

adres pocztowy:
Dziekanat WZNJ
Wydziałowa Komisja Stypendialna studia stacjonarne/niestacjonarne 
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

 

Terminem granicznym jest 20.10.2021

Stypendia socjalne i zapomogi- można składać wnioski przez cały rok.
 

Więcej informacji o stypendiach tutaj

 

Godziny pracy komisji:

06.10.2021

środa

15:30 – 17:00

Pokój B123

08.10.2021

piątek

15:00 – 16:00

Pokój B123

12.10.2021

wtorek

11:00 – 13:00

Pokój C7

13.10.2021

środa

15:30 – 17:00

Pokój C7

14.10.2021

czwartek

14:00 – 15:30

Pokój C7

16.10.2021

sobota

11:00 – 13:00

Pokój C7

18.10.2021

poniedziałek

10:00 – 12:00

Pokój C7

20.10.2021

środa

7:30 – 9:00

Pokój C7

 
Średnia wymagana do stypendium Rektora wpisywana jest przez pracowników WKS i nie ma potrzeby jej ustalania u pracowników Dziekanatu

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

K.Hinc
20.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 20.10.2021