Stypendia

Przyznawanie świadczeń w semestrze letnim 2020/2021

Wnioski o przyznanie świadczeń w semestrze letnim 2020/2021 można składać:

elektronicznie do dnia 21.03.2021 r. ;  osobiście, online bądź pocztą do dnia 22.03.2021 r.  

Wnioski składane drogą elektroniczną należy dostarczyć na adres WKS: stypendiaatwznj.umg.edu.pl

Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.03.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.03.2021

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.03.2018