Kontakt z WKS

Kontakt z WKS:

osobisty: 
pokój C-7 (1 piętro, budynek C)
tel.: 58 55 86 267 (w godzinach dyżurów)

e-mail:
stypendiaatwznj.umg.edu.pl

      

adres pocztowy:
Dziekanat WZNJ
Wydziałowa Komisja Stypendialna studia stacjonarne/niestacjonarne 
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

 

Terminy dyżurów co semestr ulegają zmianie i są podawane na stronie WZNJ w zakładce „stypendia”.

Opiekunem WKS jest dr inż. Joanna Newerli-Guz – Prodziekan ds. Studenckich WZNJ  (prodziekan3atwznj.umg.edu.pl)

Uczelniana Komisja Stypendialna(UKS )  jest organem odwoławczym.

Wszelkie odwołania zaadresowane do UKS, prosimy składać do WKS, w godzinach pracy WKS.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

J.Newerli-Guz
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.03.2021