TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W SEMESTRZE LETNIM

 

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze letnim 2021/2022 można składać w terminie od 21.02.2022 do 15.03.2022 r.
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości  -  pokój   C-7

Skany wniosków o przyznanie świadczeń studenci mogą  przesyłać w formie elektronicznej z podpisem (w jednym pliku pdf) na  adres e-mail: stypendiaatwznj.umg.edu.pl

 

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora w semestrze letnim 2021/2022 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

JEŚLI OTRZYMYWAŁEŚ STYPENDIUM W SEMESTRZE ZIMOWYM:

  • Wniosek o przedłużenie* stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8a)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

*Pamiętaj, że bierzesz udział w nowym rankingu!
 

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM STUDIÓW  II STOPNIA (1 oraz 3 semestr):

  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8 -  średnia zostanie wpisana później przez pracownika Dziekanatu); dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zgodnie z Załącznik 9
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

 

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2021/2022 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

  • Wniosek o przedłużenie stypendium socjalne (Załącznik 2a)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
  • Wniosek o przedłużenie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7a)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
     

Wypłata świadczeń za marzec zostanie wyrównana wraz z kwietniową wypłatą.

WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

K.Hinc
16.02.2022
Wprowadzenie:
k.hinc 16.02.2022
Ostatnia modyfikacja:
k.hinc 02.03.2022