Progi punktowe obowiązujące przy stypendium rektora

PROGI PUNKTOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY STYPENDIUM REKTORA

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Kierunek

Towaroznawstwo 

Innowacyjna Gospodarka

Próg pierwszy

≥30,50 pkt

≥44,25 pkt

Próg drugi

27,75−30,49 pkt

26−44,24 pkt

Próg trzeci

25,20−27,74 pkt

22,95−25,99 pkt

 

Student może odwoływać się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji pocztą.

Nie ma potrzeby wysłania potwierdzenia odbioru decyzji stypendialnej. 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

K.Hinc
12.04.2021
Wprowadzenie:
k.hinc 12.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
k.hinc 12.04.2021