PROGI PUNKTOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY STYPENDIUM REKTORA 2021/2022

PROGI PUNKTOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY STYPENDIUM REKTORA

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Kierunek

Innowacyjna Gospodarska I st.

Innowacyjna Gospodarska II st.

Towaroznawstwo
I st.

Towaroznawstwo
II st.

Nauki o Jakości  

Zarządzanie  

Próg pierwszy

≥34,5

≥42,3

≥44,7

≥34

≥30,15

≥47,35

Próg drugi

26,4-34,49

31,8-42,29

26,25-44,69

30-33,99

23,85-30,14

25,5-47,34

Próg trzeci

24,5-26,39

24,2-31,79

20,85-26,24

28,8-29,99

22,5-23,84

20,9-25,49


Studentowi przysługuje prawo do  odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Decyzje należy odbierać osobiście w wyznaczonych godzinach.

Terminy zostaną jeszcze podane. 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

K.Hinc
25.11.2021
Wprowadzenie:
k.hinc 25.11.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 25.11.2021