Projekt "Akademia Czystego Morza"

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii realizuje w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), projekt Akademia Czystego Morza.

Projekt Akademia Czystego Morza jest adresowany do uczniów (12-15 lat), uczęszczających do szkół podstawowych. Celem projektu jest udzielenie uczniom wsparcia poprzez realizację zajęć z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, poruszających tematykę ochrony wód Morza Bałtyckiego oraz zagospodarowania odpadów, a także nabywanie kompetencji społeczno-wychowawczych przez rodziców uczniów uczestniczących w projekcie.

Ideą projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w zakresie:

  • pracy zespołowej – uczestnicy będą pracować w małych grupach ćwiczeniowych i laboratoryjnych, a realizacja wyznaczonych zadań wymagać będzie ich współpracy,
  • rozwinięcia kreatywności – uczestnicy będą poszerzać horyzonty wiedzy, poszukując nowych innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, a swoje wnioski będą mogli skonfrontować z opinią ekspertów wybranych gałęzi gospodarki,
  • krytycznego myślenia – uczestnicy nabędą umiejętności formułowania celu pracy i odrzucania fałszywych hipotez, nauczą się formułowania obserwacji i wyciągania na ich podstawie wniosków,
  • zdolności matematyczno-przyrodniczych – uczestnicy będą samodzielnie wykonywać proste doświadczenia fizyczno-chemiczne i dokonywać obliczeń w celu ich analizy,
  • rozwiązywania problemów – uczestnicy podejmą próbę analizy procesów zachodzących w doświadczeniach fizyczno-chemicznych, będą uczestnikami różnorodnych gier edukacyjnych.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w tematycznych wykładach, ćwiczeniach oraz zajęciach laboratoryjnych, których szczegółowa tematyka zawarta jest w programie.

Realizacja projektu przyczyni się u beneficjentów do rozbudzenia ich ciekawości poznawczej, rozwijania zainteresowań, zachęci do twórczego myślenia oraz będzie miała wpływ na wzrost ich świadomości ekologicznej. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zapozna się ze środowiskiem akademickim, metodą eksperymentu naukowego i nowoczesnymi technologiami nauczania. Do  udziału w projekcie zaproszeni są również rodzice uczniów. Przygotowano dla nich zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.


Projekt "Akademia Czystego Morza" podczas Dni Funduszy Europejskich (10-11 maja 2024). Czytaj więcej.


Projekt "Akademia Czystego Morza" na stoisku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 25. Pikniku Naukowego, organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czytaj więcej.


Projekt "Akademia Czystego Morza" na stoisku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 7. Kongresu 590 w Warszawie. Czytaj więcej.


Terminarz realizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020, dla poszczególnych grup, znajduje się poniżej w plikach do pobrania.


Kontakt: acmatwpit.umg.edu.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 - 31.07.2020
Ogólna wartość projektu: 478 844,37 PLN
Wartość dofinansowania: 464 028,37 PLN


Wydruki dokumentów tylko w kolorze.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Katedra JPPCH

Wytworzył informację:

A. Dereszewska
29.08.2018
Wprowadzenie:
M.Bogalecka 29.08.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Bogalecka 29.04.2024