Plany zajęć dla studiów I i II stopnia - niestacjonarne

 

Semestr letni, rok akademicki 2021/22, obowiązuje od 20 kwietnia

 

Stopień I

Stopień II

Zarządzanie / Innowacyjna Gospodarka

I rok, STiL, EM, sem 2

 I rok TiLwGG, ZF, BE sem. 2

III rok STiL, sem. 6

II rok TiLwGG, ZF sem. 4

 

 

 

 

 

Nauki o Jakości / Towaroznawstwo

IV rok UŻiD, sem. 6

I rok MSZ, sem 1,2

 

 

I rok OWiGO, sem 1,2

 

II rok MUD, sem 3,4

 

II rok, MSZ, sem 3,4

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
19.05.2022
Wprowadzenie:
plany 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 10.06.2022