Plany zajęć dla studiów I i II stopnia - niestacjonarne

 

Semestr zimowy, rok akademicki 2022/23

 

Stopień I

Stopień II

Zarządzanie / Innowacyjna Gospodarka

I rok, STiL, EM, sem 1

 I rok TiLwGG, ZF, ZO sem. 1

II rok STiL, EM, sem. 3

II rok TiLwGG, ZF, BE sem. 3

 

 

 

 

 

Nauki o Jakości / Towaroznawstwo

I rok, NoJ, sem. 1

II rok OWiGO, sem 2,3

III rok UŻiD, sem. 7

II rok, MSZ, sem 2,3

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
12.01.2023
Wprowadzenie:
plany 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
plany 12.01.2023