Rejs do nauki

Przyciski

 

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022, kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł.

 

Projekt pn. „Rejs do nauki”

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowany jest dwuletni projekt pt. „Rejs do nauki”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu. Kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł.

Realizacja projektu wpisuje się w realizację Strategii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024, Cel II. Cel w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i transferu wiedzy i technologii, a także jest zgodny z wytycznymi logo HR Excellence in Research, którym szczyci się Uniwersytet Morski w Gdyni, w obszarze Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników i Zaangażowanie społeczne (Europejska Karta Naukowca, Komisja Europejska, Bruksela, 2006, s. 14.).

Celem projektu jest popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców, w tym przypadku młodzieży ze szkół średnich poprzez udział w cyklu wykładów i warsztatów podczas, których mają możliwość zapoznania się z interdyscyplinarnymi osiągnięciami naukowymi. Działania realizowane w ramach projektu mają pobudzić młodych ludzi do twórczego myślenia i zachęcić ich do pogłębiania wiedzy w różnych obszarach, które są istotne dla środowiska naturalnego, zdrowia człowieka i rozwoju gospodarczego.

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym w trybie online na platformie MS Teams, natomiast w semestrze letnim w formie zajęć stacjonarnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.

Kierownik projektu

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

 

Zakończyła się II edycja Projektu „Rejs do Nauki” organizowanego przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022. Osiągnięcia projektu:


16 wykładowców Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości prowadzących wykłady i warsztaty online

27 szkół średnich biorących udział w projekcie

województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, których uczniowie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką zajęć akademickich

730 uczniów uczestniczących w zajęciach

2880 minut atrakcyjnych lekcji dla uczniów

We wrześniu ruszą zapisy na wykłady realizowane w sesji jesiennej. Wykłady odbywać się będą online, dla uczniów szkół średnich województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, które się zarejestrują. Terminy zajęć ustalamy indywidualnie. Realizacja wykładów: listopad-grudzień 2023 r. Nauczycieli zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu https://wznj.umg.edu.pl/rejs-do-nauki. Kontakt: rejsdonaukiatumg.edu.pl  

 

Wytworzył informację:

16.02.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.02.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 12.06.2024