Popularyzacja i promocja

Przyciski

 

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022, kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł.

Wytworzył informację:

16.02.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.02.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 23.02.2024