Katedra Zarządzania Jakością

Funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

Katedra Zarządzania Jakością integruje w ramach jednej komórki organizacyjnej całe spektrum zagadnień z zakresu badań i oceny jakości żywności, jak również zagadnień związanych z kompleksowym zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem, środowiskowym oraz zarządzaniem jakością w laboratoriach.

 

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:

 • biochemii,
 • mikrobiologii,
 • towaroznawstwa spożywczego,
 • zarządzania procesami technologicznymi,
 • ochrony środowiska i ekologii,
 • metod badań produktów,
 • analizy instrumentalnej,
 • ładunkoznawstwa,
 • gospodarki magazynowej,
 • znormalizowanych systemów zarządzania – jakością, środowiskowego bhp, bezpieczeństwem żywności,
 • autentyczność i identyfikowalność towarów,
 • certyfikacji jakości wyrobów
 • przechowalnictwa oraz technologii żywności i potraw,
 • ładunkoznawstwa,
 • gospodarki magazynowej i dystrybucji,
 • zarządzania produktem,
 • zachowań konsumenckich,
 • organizacji żywienia,
 • zasad eksploatacji urządzeń gastronomicznych,
 • poradnictwa żywieniowego i dietetyki.

 

Problematyka naukowa podejmowana przez pracowników naukowych Katedry obejmuje m.in.:

 • ocenę jakości i bezpieczeństwa (skład chemiczny, właściwości fizyczne i sensoryczne, czystość mikrobiologiczna) produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mleka i przetworów mlecznych, przypraw, używek, miodu, przetworów owocowych i warzywnych oraz pieczywa,
 • określanie czynników kształtujących jakość wybranych grup produktów spożywczych,
 • kształtowanie jakości produktów żywnościowych w sferze obrotu,
 • zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania,
 • doskonalenie skuteczności systemów zarządzania jakością w laboratoriach.

 

Ponadto w zakresie działalności naukowo-badawczej realizowane są prace dotyczące:

 • właściwości sorpcyjnych żywności głęboko odwodnionej i właściwości antyoksydacyjnych żywności pochodzenia roślinnego, uwarunkowanych technologicznie i przechowalniczo,
 • konsumenckiej oceny jakości towarów,
 • uwarunkowań postaw i zachowań konsumentów wobec żywności,
 • stereotypów w zachowaniach konsumentów,
 • identyfikacji i analizy zachowań żywieniowych różnych grup populacyjnych.

 

Badania naukowe w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa surowców oraz wyrobów gotowych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych - identyfikacji i oznaczania zawartości biologicznie czynnych składników i zanieczyszczeń żywności przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektroskopii UVVIS, NIR, IR, fluorescencji i absorpcji atomowej, pomiary barwy, itp. Badania naukowe w zakresie przechowalnictwa, żywienia i konsumpcji są prowadzone z wykorzystaniem m.in. komory termostatycznej oraz komór zamrażalniczych i chłodniczych, specjalistycznego oprogramowania dietetycznego do obliczeń dietetycznych i analizy danych antropometrycznych.

 

Nauczyciele akademiccy:

Pracownicy inż. - techn.:
 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZJ

Wytworzył informację:

A. Talaga
01.02.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Talaga 12.01.2021