Informacje

Funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski.

 

Katedra Zarządzania Jakością integruje w ramach jednej komórki organizacyjnej całe spektrum zagadnień z zakresu badań i oceny jakości żywności, jak również zagadnień związanych z kompleksowym zarządzaniem jakością, bezpieczeństwem, środowiskowym oraz zarządzaniem jakością w laboratoriach.

 

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:

 • biochemii,
 • mikrobiologii,
 • towaroznawstwa spożywczego,
 • zarządzania procesami technologicznymi,
 • ochrony środowiska i ekologii,
 • metod badań produktów,
 • analizy instrumentalnej,
 • ładunkoznawstwa,
 • gospodarki magazynowej,
 • znormalizowanych systemów zarządzania – jakością, środowiskowego bhp, bezpieczeństwem żywności,
 • autentyczność i identyfikowalność towarów,
 • certyfikacji jakości wyrobów
 • przechowalnictwa oraz technologii żywności i potraw,
 • ładunkoznawstwa,
 • gospodarki magazynowej i dystrybucji,
 • zarządzania produktem,
 • zachowań konsumenckich,
 • organizacji żywienia,
 • zasad eksploatacji urządzeń gastronomicznych,
 • poradnictwa żywieniowego i dietetyki.

 

Problematyka naukowa podejmowana przez pracowników naukowych Katedry obejmuje m.in.:

 • ocenę jakości i bezpieczeństwa (skład chemiczny, właściwości fizyczne i sensoryczne, czystość mikrobiologiczna) produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem mleka i przetworów mlecznych, przypraw, używek, miodu, przetworów owocowych i warzywnych oraz pieczywa,
 • określanie czynników kształtujących jakość wybranych grup produktów spożywczych,
 • kształtowanie jakości produktów żywnościowych w sferze obrotu,
 • zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania,
 • doskonalenie skuteczności systemów zarządzania jakością w laboratoriach.

 

Ponadto w zakresie działalności naukowo-badawczej realizowane są prace dotyczące:

 • właściwości sorpcyjnych żywności głęboko odwodnionej i właściwości antyoksydacyjnych żywności pochodzenia roślinnego, uwarunkowanych technologicznie i przechowalniczo,
 • konsumenckiej oceny jakości towarów,
 • uwarunkowań postaw i zachowań konsumentów wobec żywności,
 • stereotypów w zachowaniach konsumentów,
 • identyfikacji i analizy zachowań żywieniowych różnych grup populacyjnych.

 

Badania naukowe w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa surowców oraz wyrobów gotowych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych - identyfikacji i oznaczania zawartości biologicznie czynnych składników i zanieczyszczeń żywności przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej, spektroskopii UVVIS, NIR, IR, fluorescencji i absorpcji atomowej, pomiary barwy, itp. Badania naukowe w zakresie przechowalnictwa, żywienia i konsumpcji są prowadzone z wykorzystaniem m.in. komory termostatycznej oraz komór zamrażalniczych i chłodniczych, specjalistycznego oprogramowania dietetycznego do obliczeń dietetycznych i analizy danych antropometrycznych.

 

KIEROWNIK KATEDRY:

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

 

PROFESOROWIE:

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

prof. dr hab. Maria Śmiechowska

 

PROFESOROWIE UCZELNI:

dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG

dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG

dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG

dr hab. inż. Agnieszka Rybowska, prof. UMG

dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

 

ADIUNKCI:

dr inż. Beata Borkowska

dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter

dr inż. Witold Kozirok

dr inż. Anita Kukułowicz

dr Katarzyna Mironiuk

dr inż. Joanna Newerli-Guz

dr inż. Agnieszka Palka

dr inż. Marcin Pigłowski

dr inż. Anna Platta

dr inż. Tomasz Pukszta

dr inż. Jadwiga Stankiewicz

dr inż. Ewa Stasiuk

dr inż. Anna Sulej-Suchomska

dr inż. Agata Szkiel (zastępca Kierownika Katedry)

dr inż. Magda Śniegocka-Dworak

dr inż. Joanna Wierzowiecka

dr inż. Natalia Żak

 

ASYSTENCI:

mgr inż. Anna Flis

 

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO - TECHNICZNI:

mgr inż. Małgorzata Katarzyńska

mgr inż. Katarzyna Kłopotek

Danuta Kowaluk

mgr inż. Paulina Maziarz

mgr inż. Agata Muszyńska

mgr inż. Katarzyna Witkowska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI:

mgr inż. Anna Talaga

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZJ

Wytworzył informację:

A. Talaga
01.02.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.talaga 29.05.2024