Jakość kształcenia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem Zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni wydało ocenę pozytywną. Potwierdzeniem tej oceny jest Uchwała Nr 700/2014 Prezydium  z dnia 23 października 2014 roku.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia na obu kierunkach prowadzonych na naszym Wydziale,  zarówno na poziomie pierwszego jak i drugiego stopnia. Potwierdzeniem tej oceny jest Uchwała Nr 496/2011 Prezydium z 30 czerwca 2011 roku oraz Uchwała Nr 25/2008 Prezydium z 31 stycznia 2008 roku.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale podlegają systematycznej ocenie również przez studentów. Cele i zasady oceny zostały opisane w Regulaminie.

Wydział współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w zakresie realizacji szkoleń prowadzących do uzyskania przez studentów certyfikatów: Asystenta systemu zarządzania jakością, Asystenta systemu zarządzania środowiskowego, Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Asystenta systemu zarządzania w laboratorium oraz Pełnomocnika systemu zarządzania jakością w oparciu o ramowe programy szkoleń PCBC S.A.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
22.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 03.09.2021