Jakość kształcenia

Zajęcia dydaktyczne prowadzone na Wydziale podlegają systematycznej ocenie również przez studentów. Cele i zasady oceny zostały opisane w Regulaminie.

 

Wydział współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w zakresie realizacji szkoleń prowadzących do uzyskania przez studentów certyfikatów:

- Asystenta systemu zarządzania jakością,
- Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
- Asystenta systemu zarządzania środowiskowego,
- Pełnomocnika systemu zarządzania jakością,
- Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
- Asystenta systemu zarządzania energią,
- Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- Pełnomocnika wewnętrznego systemu kontroli,
- Asystenta systemu zarządzania w laboratorium w oparciu o ramowe programy szkoleń PCBC S.A.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
22.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 22.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.10.2021