Certyfikaty

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni posiada podpisane umowy z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie (członkiem Europejskiej Organizacji Jakości EOQ) o współpracy w zakresie potwierdzania kompetencji studentów dotyczących projektowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania.
 
Studenci kierunku: TOWAROZNAWSTWO mogą w ramach programu studiów, po zdaniu wymaganych egzaminów przeprowadzanych przez komisję PCBC S.A., uzyskać następujące certyfikaty kompetencji:
 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZJ

Wytworzył informację:

AT
29.11.2017
Wprowadzenie:
a.talaga 29.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 23.02.2021