Wydarzenia

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Żyłki pt. Postawy i zachowania młodzieży wobec napojów energetyzujących oraz uwarunkowania ich akceptacji

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż Beaty Stenki pt. Rokitnik jako źródło substancji polepszających jakość i właściwości nawilżających emulsji kosmetycznych

W dniu 5 listopada 2020 roku Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.

Zgodnie z zarządzeniem nr 87 Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintrita, zmiana nazwy Wydziału nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 roku.

W Brukseli zakończył się XVIII Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020. Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej organizowane przez Europejski Komitet Regionów i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. 
Impreza jest unikalną platformą komunikacji i rozwoju sieci kontaktów. Integruje regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i naukowców.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
04.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.07.2017