Wydarzenia

~ Innowacyjne pomysły - Chroń własność intelektualną ~

 

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał zaproszenie do współpracy w ramach IV edycji projektu edukacyjnego „Rzecznicy Talentów” i na początku października br. zawarł umowę partnerską z Fundacją JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz Zysk – Organizatorem projektu, na realizację działania w naszym środowisku akademickim. 

Dr Tomasz Studzieniecki z Katedry Zarządzania i Ekonomii był moderatorem sesji naukowej „Współpraca transgraniczna na granicach zewnętrznych i wewnętrznych Unii Europejskiej podczas Międzynarodowej Konferencji Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej „ICOTIC”. Konferencja odbyła się w ramach XIII Forum Europa Nostra w dniach 23-24 września 2020 r. w Brennej. Głównym organizatorem konferencji była w tym roku Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

W dniu 14 września 2020 roku Puls Biznesu zorganizował debatę w formule online dotyczącą barier rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

Rok akademicki rozpocznie się 1 października 2020 zgodnie z Uchwałą Senatu UMG Nr 246/XVI z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie kalendarzowego rozkładu roku akademickiego 2020/2021.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
04.04.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 04.04.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.07.2017