Zarządzanie projektami

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI”

 

Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy), edycja I.

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych.

Opłata za semestr wynosi 2700 złotych.

 

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

WARIANT I: jednorazowo za 2 semestry z góry 5400 zł  (do dnia 30.09.2020)
WARIANT II: dwie równe semestralne raty po 2700 zł 

(1 rata do dnia 30.09.2020)
(2 rata do nie 15.02.2021)

WARIANT III:  miesięczny system ratalny-8 rat po 650 zł   (do 30 dnia każdego miesiąca)

     

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 270 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany w systemie IRK (wzór Załącznik nr 1),
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 270,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Zarządzanie projektem” - I edycja

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie do Pani Karoliny Hinc (58 55-86-606) lub do innego pracownika dziekanatu (budynek główny, I piętro, pokój B123) do 15.10.2020 r. Dokumenty można składać w godzinach urzędowania Dziekanatu WPiT.

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 12-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
08.05.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.09.2020