Stypendia krok po kroku

1. Znajdź na stronie Stypendia odpowiedni wniosek.

(wnioski są dostępne w odpowiednich zakładkach)

Graniczny termin składania wniosków — do 20 dnia od rozpoczęcia roku akademickiego/semestru.

2. Wydrukuj, uzupełnij brakujące dane i podpisz wniosek.

3. Skompletuj dokumenty.

   (wykaz potrzebnych dokumentów jest w danej zakładce)

4. W regulaminowym terminie złóż wniosek wraz z dokumentami w pokoju Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS) w godzinach pracy komisji.


pokój C-7 (parter, budynek C)
tel.: 58 55 86 267 (w godzinach dyżurów)

e-mail:
stypendiaatwznj.umg.edu.pl

      

adres pocztowy:
Dziekanat WZNJ
Wydziałowa Komisja Stypendialna studia stacjonarne/niestacjonarne 
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

 

5. Jeżeli wniosek zawiera jakieś braki i wymaga uzupełnienia członek WKS powiadomi Cię o konieczności uzupełnienia braków. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w ciągu 7 dni.

6. Odbierz decyzję.

Informacja o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium pojawi się w systemie Wirtualna Uczelnia. Na adres mailowy wskazany we wniosku otrzymasz informację o możliwości odbioru decyzji administracyjnej (w dobie pandemii będzie on wysłany pocztą). Przyznane stypendium zostanie przelane na konto, które zostało wskazane we wniosku.

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
15.04.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 13.10.2023