SEMINARIA NAUKOWE

SEMINARIA NAUKOWE

ROK AKADEMICKI 2022/2023

Seminarium naukowe w semestrze letnim 2022/2023

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko
24.03.2023 11:00 B212 Statystyczne problemy funkcjonowania i badania równoważności elektronicznych urządzeń mierzących zanieczyszczeń powietrza. dr Tomasz Owczarek
26.05.2023 12:00 B212 Strategia promowania szczepionek na znane i nieznane wirusy. mgr Konrad Hryniewicz

22.06.2023

12:00 B212

Atrakcyjność fizyczna i zdrowie w Stanach Zjednoczonych 

dr Grzegorz Bulczak 

- - - Pozamedyczne skutki oddziaływania zanieczyszczeń powietrza w wybranych aglomeracjach na przykładzie rynku nieruchomości w długim czasie dr hab. Piotr Oskar Czechowski

 

ROK AKADEMICKI 2022/2023

Seminarium naukowe w semestrze zimowym 2022/2023

 

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko
25.11.2022 10:00 B435 Wykorzystanie mediów społecznościowych w budowaniu relacji z interesariuszami przez muzea dr Ewa Wyszkowska-Wróbel
09.12.2022 11:00 B435 Efektywna szczepionka na grypę i COVID-19, ale bezpieczna na wirusa HMBV? Nowe jest niebezpieczne! mgr Konrad Hryniewicz 
przeniesiono na semestr letni     Statystyczne problemy funkcjonowania i badania równoważności elektronicznych urządzeń mierzących zanieczyszczeń powietrza. dr Tomasz Owczarek

 

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Seminarium naukowe w semestrze letnim 2021/2022

 

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko
22.04.2022 r. 12.30 B 435 "Wybrane aspekty metodologii badań eksperymentalnych
w pracach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych na przykładzie modeli stochastyczno–eksploracyjnych oddziaływania zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie w zrównoważonym rozwoju aglomeracji miejsko przemysłowych"
Dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG
13.05.2022 r. 12.30 B 435 "Badania naukowe a badania marketingowe: obszary styczności i różnice" Prof. dr hab. Barbara Marciszewska
10.06.2022 r. 11:00 B 435 "Atrakcyjność fizyczna i mobilność społeczna w Stanach Zjednoczonych" Dr Grzegorz Bulczak 
 

 

Seminarium naukowe w semestrze zimowym 2021/2022

 

Data seminarium Godzina Sala Temat seminarium naukowego Imię i Nazwisko
19.11.2021 r. 12.00 B435 WZNJ "Transgraniczny obszar funkcjonalny - nowy instrument współpracy terytorialnej" dr Tomasz Studzieniecki
10.12.2021 r. 12.00 Platforma MS Teams "Koncepcja Governance jako paradygmat rozwoju lokalnego" dr Marzena Wanagos
14.01.2022 r.  12.00 B435 WZNJ "Konflikt praca-rodzina w doświadczeniach pracowników branży hotelarskiej: ujęcie empiryczne" dr inż. Aleksandra Grobelna

 

 

Statystyczne problemy funkcjonowania i badania równoważności elektronicznych urządzeń mierzących zanieczyszczeń powietrza.

Podmiot udostępniający: 

Zakład MMI

Wytworzył informację:

J.Cichowska
20.10.2021
Wprowadzenie:
J.Cichowska 20.10.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Kedzierska 07.06.2023