Rada ds. dydaktycznych

 

 1. Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG -  przewodnicząca
 2. Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
 3. Dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG
 4. Dr inż. Joanna Newerli-Guz
 5. Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski
 6. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 7. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska
 8. Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
 9. Dr Katarzyna Skrzeszewska
 10. Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
 11. Dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG
 12. Dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG
 13. Dr Magdalena Bogalecka
 14. Dr inż. Marcin Forkiewicz
 15. Dr inż. Aleksandra Heimowska
 16. Dr Michał Igielski
 17. Dr inż. Katarzyna Krasowska
 18. Dr Natalia Mańkowska
 19. Mgr Małgorzata Mazur-Czajka
 20. Dr Maciej Meyer
 21. Dr Joanna Miklińska
 22. Dr Magda Morawska
 23. Dr Tomasz Owczarek
 24. Dr Sławomir Skiba
 25. Dr inż. Agata Szkiel
 26. Dr Ilona Urbanyi-Popiołek
 27. Dr Marzena Wanagos
 28. Dr inż. Aneta Waśniewska
 29. Dominika Gąska- przedstawiciel studentów

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
21.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 22.03.2024