Rada ds. dydaktycznych

 

 1. Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG -  przewodnicząca
 2. Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
 3. Dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG
 4. Dr inż. Joanna Newerli-Guz
 5. Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski
 6. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz
 7. Prof. dr hab. Barbara Marciszewska
 8. Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
 9. Dr Katarzyna Skrzeszewska
 10. Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG
 11. Dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG
 12. Dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG
 13. Dr Magdalena Bogalecka
 14. Dr inż. Marcin Forkiewicz
 15. Dr inż. Aleksandra Heimowska
 16. Dr Michał Igielski
 17. Dr inż. Katarzyna Krasowska
 18. Dr Tomasz Owczarek
 19. Dr Sławomir Skiba
 20. Dr inż. Agata Szkiel
 21. Dr Ilona Urbanyi-Popiołek
 22. Dr Marzena Wanagos
 23. Dr inż. Aneta Waśniewska
 24. Oleksandr Posmietnyi - przedstawiciel studentów
 25. Wioleta Zielonka - przedstawiciel studentów

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
21.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 01.12.2021