Przewody doktorskie otwarte na Wydziale

 

mgr Sebastian Wawszczak

Data wszczęcia przewodu: 29.01.2009
Temat rozprawy doktorskiej: Determinanty produkcji i konsumpcji piwa regionalnego i tradycyjnego w Wielkopolsce
Promotor: prof. dr hab. Maria Śmiechowska

mgr inż. Monika Mieczkowska

Data wszczęcia przewodu: 16.02.2012
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ informacji żywieniowych na opakowaniach produktów spożywczych na kształtowanie wiedzy konsumenta o żywieniu
Promotor: prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz

mgr Krzysztof Szymichowski

Data wszczęcia przewodu: 20.11.2014
Temat rozprawy doktorskiej: Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki w warunkach gospodarki globalnej
Promotor: dr hab. Marek Grzybowski
Promotor pomocniczy:

mgr inż. Filip Kłobukowski

Data wszczęcia przewodu: 21.04.2016
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ wybranych czynników na właściwości przeciwutleniające kakao
Promotor: prof. dr hab. Maria Śmiechowska
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Magdalena Skotnicka

mgr inż. Paulina Witt

Data wszczęcia przewodu: 19.10.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Wybrane czynniki kształtujące jakość cydrów
Promotor: prof. dr hab. Maria Śmiechowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Newerli-Guz

mgr inż. Kaja Karwowska

Data wszczęcia przewodu: 19.10.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Badanie i ocena autentyczności herbat typu Pu-erh
Promotor: prof. dr hab. Maria Śmiechowska
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Przemysław Dmowski, prof. UMG

mgr inż. Alicja Drzewiecka

Data wszczęcia przewodu: 19.10.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ sposobu uprawy na kształtowanie jakości truskawki kaszubskiej
Promotor: prof. dr hab. Maria Śmiechowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Joanna Newerli-Guz

mgr Marta Korpowska

Data wszczęcia przewodu: 23.11.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Stabilność właściwości antyoksydacyjnych żywności w proszku jako wyznacznika jakości
Promotor: dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Pukszta

mgr Wioletta Suszek

Data wszczęcia przewodu: 23.11.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Doskonalenie jakości usługi edukacyjnej z perspektywy studentów kierunku towaroznawstwo
Promotor: prof. dr hab. Barbara Marciszewska
Promotor pomocniczy: dr inż. Agata Szkiel

mgr inż. Katarzyna Żyłka

Data wszczęcia przewodu: 23.11.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Postawy i zachowania młodzieży wobec napojów energetyzujących oraz uwarunkowania ich akceptacji
Promotor: dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr inż. Witold Kozirok

mgr inż. Beata Stenka

Data wszczęcia przewodu: 15.12.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Rokitnik jako źródło substancji polepszających jakość i właściwości nawilżających emulsji kosmetycznych
Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Zięba

mgr inż. Agnieszka Leszczuk-Piankowska

Data wszczęcia przewodu: 15.12.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena wpływu wybranych czynników techniczno-technologicznych na parametry procesu cieplnej sterylizacji konserw rybnych
Promotor: prof. dr hab. Piotr Bykowski

mgr inż. Natalia Żak

Data wszczęcia przewodu: 15.12.2017
Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie metod fizykochemicznych do oceny jakości, identyfikacji oraz potwierdzenia autentyczności krajowych miodów odmianowych
Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

mgr Dariusz Woszczyło

Data wszczęcia przewodu: 18.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena skutków uwolnień ciekłych substancji niebezpiecznych w Porcie Gdynia
Promotor: dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG.
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Bogalecka

mgr Joanna Nebel

Data wszczęcia przewodu: 18.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Zastosowanie metody adsorpcyjnej w badaniach nad przechowalniczymi zmianami jakości miękiszu chleba
Promotor: dr hab. inż. Aneta Ocieczek, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Millena Ruszkowska, prof. UMG

mgr Katarzyna Muszyńska

Data wszczęcia przewodu: 18.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Czynniki wpływające na podnoszenie jakości kształcenia na statkach szkoleniowych Akademii Morskiej w Gdyni
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski
Promotor pomocniczy: dr Violetta Skrodzka

mgr Izabela Grajek-Czabajska

Data wszczęcia przewodu: 25.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie technologii ICT w kształtowaniu usług hotelarskich na przykładzie województwa pomorskiego
Promotor: dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr Marzena Wanagos

mgr Tomasz Łączyński

Data wszczęcia przewodu: 25.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: System KPI (Key Performance Indicators), jako narzędzie doskonalenia jakości zarządzania firmą shipmanagerską
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski

mgr Dawid Piwowarczyk

Data wszczęcia przewodu: 25.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena jakości wybranych aspektów systemu informacji turystycznej w województwie pomorskim
Promotor: dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr Marzena Wanagos

mgr inż. Anna Suszek

Data wszczęcia przewodu: 25.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Postawy i zachowania konsumentów powyżej 65. roku życia na rynku żywności funkcjonalnej
Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr Romuald Zabrocki

mgr Magda Śniegocka-Dworak

Data wszczęcia przewodu: 25.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Determinanty rozwoju rynku produktów tradycyjnych i regionalnych oraz czynniki wpływające na jakość tych produktów 22.
Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG
Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Palka

mgr Katarzyna Towpasz

Data wszczęcia przewodu: 25.01.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Skuteczność gospodarowania odpadami komunalnymi w wybranych miastach województwa pomorskiego
Promotor: prof. dr hab. Maria Śmiechowska
Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Pigłowski

mgr Karolina Gwarda

Data wszczęcia przewodu: 15.12.2018
Temat rozprawy doktorskiej: Transformacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni zgodna z ideą miasta bezodpadowego
Promotor: dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG.
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Klopott

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
21.10.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 09.09.2021