Prodziekan ds. Studenckich - zakres obowiązków

Prodziekan ds. Studenckich
Dr inż. Joanna Newerli-Guz

Kontakt:
e-mail: prodziekan3atwznj.umg.edu.pl
tel. 58 5586 619
Konsultacje: pok. B 434, środa, godz. 09.00 – 11.00

Do obowiązków Pani Prodziekan ds. Studenckich należy:

  • sprawy socjalno-bytowe studentów;
  • współpraca z Wydziałowym Parlamentem Studentów UMG dotycząca studenckiego ruchu naukowego;
  • nadzór nad praktykami studenckimi;
  • współpraca z Wydziałowym oraz Uczelnianym Parlamentem Studentów UMG oraz organizacjami studenckimi;
  • współpraca z kierownikiem SDM i Parlamentem Studentów UMG;
  • nadzór i współpraca z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną w zakresie rekrutacji na studia;
  • podejmowanie działań budujących pozytywny wizerunek Wydziału i Uczelni.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 02.02.2022