Prodziekan ds. Studenckich

 

Dr inż. Joanna Newerli-Guz


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa (2005),
 • Magister inż. towaroznawstwa i ładunkoznawstwa, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (1996)

Zajmowane stanowiska:

 • Adiunkt, Katedra Zarządzania Jakością, Uniwersytet Morski w Gdyni (od 2020)
 • Asystent, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Akademia Morska w Gdyni (2017 -2020)
 • Starszy wykładowca, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Akademia Morska w Gdyni (2016 – 2017)
 • Adiunkt, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Akademia Morska w Gdyni (2005 – 2016)
 • Asystent, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni (1997 – 2005).

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne WPiT (2003-2005)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne WPiT (2006-2011)
 • Opiekun roku na studiach I-go i II-go stopnia kierunku Towaroznawstwo (2012 – 2016)
 • Opiekun roku na studiach I-go stopnia  na kierunku Towaroznawstwo  (2015-2018)

Tematyka badawcza

 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych w szczególności przypraw i produktów przyprawowych
 • Badania właściwości produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
 • Produkty luksusowe

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autorka 130 publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy JCR, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych, liczba cytowań wg WoS 2, H-indeks: 1, Google Scholar  195, H-indeks 8 (28.09.2021)
 • Członek komitetów organizacyjnych kilku krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 • Skarbnik Gdańskiego Oddziału PTTŻ (2002-2006),
 • Prezes Oddziału Morskiego PTT (2011-2019)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda  Indywidualna III-go stopnia Jego Magnificencji Rektora AM w Gdyni za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze, uzyskana w latach 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019.
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Pracownik Morza  nadana w 2007r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za przyczynienie się do osiągnięć
   i rozwoju gospodarki morskiej;
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę  nadany w 2013 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Srebrna Odznaka PTT za aktywną działalność w Polskim Towarzystwie Towaroznawczym (2014).

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 28.09.2021