Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy - zakres obowiązków

Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

Kontakt:
e-mail: prodziekan2atwznj.umg.edu.pl
tel. 58 558 63 94
konsultacje: pok. B432, piątek, godz. 08.30 - 10.30

Do obowiązków Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy należy:

  • planowanie finansowe i sprawozdawczość Wydziału;
  • prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych na inwestycje na Wydziale, a w szczególności środków na działalność badawczo-rozwojową Wydziału;
  • inicjowanie, koordynacja oraz nadzór nad współpracą Wydziału z partnerami krajowymi i zagranicznymi; 
  • koordynacja merytoryczna w zakresie danych wprowadzanych do systemu POL-on w odniesieniu do Wydziału w obszarze kształcenia i nauki;
  • wdrażanie i nadzór nad Systemem Kontroli Zarządczej na Wydziale;
  • realizacja działań związanych z promocją Wydziału. 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
08.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.09.2022