Prodziekan ds. Kształcenia - zakres obowiązków

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG

Kontakt:
e-mail: prodziekan1atwznj.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 459 lub 58 55 86 234
Konsultacje: pok. B 121 środa, godz. 15.00-17.00

Do obowiązków Prodziekan ds. Kształcenia należy:

  • koordynowanie działań dotyczących programów studiów i planowania działalności dydaktycznej;
  • organizowanie procesu dydaktycznego;
  • analiza i kontrola realizacji procesu dydaktycznego;
  • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich dotyczących kształcenia;
  • ocena pracowników w obszarze realizacji procesu dydaktycznego;
  • organizacja pracy dziekanatu;
  • koordynowania realizacji Programu ERASMUS+” na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości
  • działania na rzecz promocji Wydziału i Uczelni. 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 22.02.2022