Pracownicy

Kierownik Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii
dr hab. Marzenna POPEK, prof. UMG

 • pokój: c-106
 • telefon: (58)-55-86-234
 • e-mail: m.popekatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): wtorek, godz. 11.00 – 12.00 (do 22 VI 2021)

Zastępca Kierownika Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii
dr inż. Katarzyna KRASOWSKA

 • pokój: c-5
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: k.krasowskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): piątek, godz. 12.00 – 14.00 (do 22 VI 2021)
 • konsultacje - s. niestacjonarne (MS Teams): 
  27 III 2021 (sobota), godz. 13.00 – 14.00

dr hab. inż. Joanna BRZESKA, prof. UMG

 • pokój: c-6
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: j.brzeskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): czwartek, godz. 10.00 – 11.00 (do 22 VI 2021)
 • konsultacje - s. niestacjonarne (MS Teams): 
  14 III 2021 (niedziela), godz. 10.00 – 11.00
  25 IV 2021 (niedziela), godz. 10.00 – 11.00

dr hab. inż. Mariola JASTRZĘBSKA, prof. UMG

 • pokój: c-111
 • telefon: (58)-55-86-585
 • e-mail: m.jastrzebskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): wtorek, godz. 13.00 – 14.00 (do 22 VI 2021)
 • konsultacje - s. niestacjonarne (B-20): 
  14 III 2021 (niedziela), godz. 8.00 – 9.00

dr Magda BOGALECKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: m.bogaleckaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): poniedziałek, godz. 13.00 – 15.00 (do 22 VI 2021)

dr inż. Alina DERESZEWSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: a.dereszewskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): wtorek, godz. 12.00 – 13.00, czwartek, godz. 9.00 – 10.00 (do 22 VI 2021)
 • konsultacje - s. niestacjonarne (MS Teams): 
  17 IV 2021 (sobota), godz. 18.00 – 19.00
  5 VI 2021 (sobota), godz. 18.00 – 19.00

dr inż. Aleksandra HEIMOWSKA

 • pokój: c-5
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: a.heimowskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): wtorek, godz. 13.00 – 15.00 (do 22 VI 2021)

dr inż. Magda MORAWSKA

 • pokój: c-6
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: m.morawskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje (MS Teams): poniedziałek, godz. 11.00 – 13.00 (do 22 VI 2021)

mgr Joanna GEBLER

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: j.gebleratwznj.umg.edu.pl

mgr inż. Hanna MILLER

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: h.milleratwznj.umg.edu.pl

mgr inż. Cecylia WÓJCIK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: c.wojcikatwznj.umg.edu.pl

Eleonora BUDZYŃSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: e.budzynskaatwznj.umg.edu.pl

Anna KASPRZAK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: kjppchatwznj.umg.edu.pl

mgr Agnieszka PIOTROWSKA-KIRSCHLING (doktorantka Szkoły Doktorskiej)

 • pokój: c-105
 • telefon: (58)-55-86-503
 • e-mail: a.piotrowska-kirschlingatsd.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra JPPCH

Wytworzył informację:

M.Bogalecka
28.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bogalecka 11.03.2021