Pracownicy

 Kierownik Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii
 dr hab. Marzenna POPEK, prof. UMG

 • pokój: c-106
 • telefon: (58)-55-86-234
 • e-mail: m.popekatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 12.00 – 13.00 (do 28 I 2022)

Zastępca Kierownika Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii
dr inż. Katarzyna KRASOWSKA

 • pokój: c-5
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: k.krasowskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 13.00 – 15.00 (do 28 I 2022)
 • konsultacje - s. niestacjonarne: 
  4 XII 2021 (sobota), godz. 12.30 – 13.30

dr hab. inż. Joanna BRZESKA, prof. UMG

 • pokój: c-6
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: j.brzeskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 10.00 – 11.00 (do 28 I 2022)
 • konsultacje - s. niestacjonarne: 
  14 III 2021 (niedziela), godz. 10.00 – 11.00
  25 IV 2021 (niedziela), godz. 10.00 – 11.00

dr hab. inż. Mariola JASTRZĘBSKA, prof. UMG

 • pokój: c-111
 • telefon: (58)-55-86-585
 • e-mail: m.jastrzebskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 12.00 – 13.00 (do 28 I 2022)
 • konsultacje - s. niestacjonarne: 
  23 X 2021 (sobota), godz. 7.30 – 8.00
  24 X 2021 (niedziela), godz. 13.00 – 13.30
  20 XI 2021 (sobota), godz. 9.30 – 10.30
  29 I 2022 (sobota), godz. 9.30 – 10.30

dr Magda BOGALECKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: m.bogaleckaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: wtorek, godz. 11.00 – 13.00 (do 28 I 2022)

dr inż. Alina DERESZEWSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-604
 • e-mail: a.dereszewskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 9.00 – 11.00 (do 28 I 2022)
 • konsultacje - s. niestacjonarne: 
  17 X 2021 (niedziela), godz. 17.00 – 18.00
  28 XI 2021 (niedziela), godz. 17.00 – 18.00

dr inż. Aleksandra HEIMOWSKA

 • pokój: c-5
 • telefon: (58)-55-86-367
 • e-mail: a.heimowskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: czwartek, godz. 13.00 – 15.00 (do 28 I 2022)
 • konsultacje - s. niestacjonarne: 
  12 XII 2021 (niedziela), godz. 13.00 – 14.00

dr inż. Magda MORAWSKA

 • pokój: c-6
 • telefon: (58)-55-86-383
 • e-mail: m.morawskaatwznj.umg.edu.pl
 • konsultacje: środa, godz. 11.00 – 13.00 (do 28 I 2022)

mgr Joanna GEBLER

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: j.gebleratwznj.umg.edu.pl

mgr inż. Hanna MILLER

 • pokój: c-147
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: h.milleratwznj.umg.edu.pl

mgr inż. Cecylia WÓJCIK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: c.wojcikatwznj.umg.edu.pl

Eleonora BUDZYŃSKA

 • pokój: c-146
 • telefon: (58)-55-86-502
 • e-mail: e.budzynskaatwznj.umg.edu.pl

Anna KASPRZAK

 • pokój: c-8
 • telefon: (58)-55-86-548
 • e-mail: kjppchatwznj.umg.edu.pl

mgr Agnieszka PIOTROWSKA-KIRSCHLING (doktorantka Szkoły Doktorskiej)

 • pokój: c-105
 • telefon: (58)-55-86-503
 • e-mail: a.piotrowska-kirschlingatsd.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Katedra JPPCH

Wytworzył informację:

M.Bogalecka
28.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bogalecka 20.10.2021