Plany zajęć dla studiów I i II stopnia - stacjonarne

Semestr zimowy, rok akademicki 2021/22

 

Stopień I

Stopień II

Zarządzanie / Innowacyjna Gospodarka

I rok, sem. 1

I rok, sem. 1

II rok, sem. 3 

II rok, sem. 3

III rok, sem.5

 

 

 

 

Nauki o Jakości / Towaroznawstwo

I rok, sem. 1 

I rok, sem. 0,1

II rok, sem. 3

II rok, sem. 2,3

III rok, sem.5

 

IV rok, sem 7

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
10.12.2018
Wprowadzenie:
plany 09.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
plany 10.12.2021