Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA* - 85 PLN

LEGITYMACJA STUDENCKA - 22 PLN

Uwaga! Dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w systemie IRK.

 

ROCZNE OPŁATY ZA STUDIA

Polacy (studia niestacjonarne):

 

Towaroznawstwo I stopień

5 000 PLN

Towaroznawstwo II stopień

5 800 PLN

Innowacyjna Gospodarka I stopień

4 200 PLN

Innowacyjna Gospodarka II stopień

5 000 PLN

Specjalność anglojęzyczna (I i II stopień)

10 000 PLN

 

 

Obcokrajowcy:

 

Specjalność lądowa w języku polskim

1 000 Euro

Specjalność lądowa w języku angielskim

3 500 Euro

 

*Na podstawie  Art. 79 ust. 2 pkt  1 Ustawy z  dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2018  poz. 1668)

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
26.06.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 26.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
n.mankowska 15.03.2021