Opiekunowie naukowi

Lista opiekunów naukowych i tematyka ich badań

Imi i nazwisko Specjalność naukowa Tematyka badań
prof. dr hab. inż. Piotr J. Bykowski Towaroznawstwo żywności i zarządzanie jakością w przemyśle żywnościowym
Towaroznawstwo artykułów żywnościowych – surowce i produkty pochodzenia morskiego
- Innowacyjne produkty/technologie w przemyśle żywnościowym
prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski Logistyka i ekonomika transportu - Mechanizmy regulacji systemów transportowych i logistycznych
prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Systemy informacyjne
Systemy wspomagania decyzji
Sztuczna inteligencja
 
prof. dr hab. inż. Piotr Palich Towaroznawstwo artykułów żywnościowych
Technologia i chemia żywności
- Kształtowanie jakości żywności w procesach technologicznych i dystrybucji
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Towaroznawstwo i zarządzanie jakością - Kształtowanie i ocena jakości towarów oraz usług – aspekty konsumenckie, technologiczne i środowiskowe
prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska Towaroznawstwo artykułów nieżywnościowych
Chemia i fizykochemia polimerów
- Nowe materiały polimerowe przyjazne dla środowiska naturalnego
prof. dr hab. Izabela Steinka Mikrobiologia żywności
Mikrobiologia przemysłowa
Higiena żywności
Towaroznawstwo
- Badanie biostatycznych właściwości związków pochodzenia roślinnego
- Probiotyki
- Optymalizacja jakości żywności pochodzenia zwierzęcego
- Interakcje opakowanie-produkt
dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski Sztuczna inteligencja - Eksploracja danych w towaroznawstwie i usługach
prof. dr hab. Barbara Marciszewska Ekonomika konsumpcji
Marketing usług i turystyki
- Zarządzanie jakością usług
- Komunikacja z rynkiem (z klientem)
- Ekonomia usług
dr hab. inż. Aneta Ocieczek Towaroznawstwo artykułów żywnościowych
Przechowalnictwo żywności
- Technologiczne i przechowalnicze aspekty kształtowania jakości żywności
Wpływ stanu wody na właściwości fizyczne, chemiczne i funkcjonalne żywności
dr hab. Marzena Popek Towaroznawstwo i ładunkoznawstwo - Właściwości transportowo-technologiczne towarów niebezpiecznych
- Analiza ryzyka w transporcie towarów niebezpiecznych
prof. dr hab. Maria Śmiechowska Chemia i biochemia żywności
Towaroznawstwo artykułów żywnościowych
- Chemiczne i biochemiczne aspekty kształtowania jakości
- Ekologiczne aspekty kształtowania jakości
- Świadomość ekologiczna
- Żywność ekologiczna
- Autentyczność i identyfikowalność towarów
- Czynniki wpływające na kształtowanie spożycia towarów
dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska Towaroznawstwo artykułów żywnościowych - Kształtowanie jakości żywności w cyklu życia produktu
- Bioaktywne składniki żywności

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZJ

Wytworzył informację:

Aneta Ocieczek
20.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
Anonim (niezweryfikowany) 25.01.2018