Opiekunowie lat w roku akademickim 2022/23

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE OPIEKUNÓW LAT

w roku akademickim 2022/2023

ROK

KIERUNEK

OPIEKUN

I
studia pierwszego stopnia

NAUKI O JAKOŚCI

Dr inż. Ewa Stasiuk
e-mail: e.stasiukatwznj.umg.edu.pl

ZARZĄDZANIE

Mgr inż. Michał Kuzia
e-mail: m.kuziaatwznj.umg.edu.pl

II
studia pierwszego stopnia

NAUKI O JAKOŚCI

Dr inż. Joanna Wierzowiecka
e-mail: j.wierzowieckaatwznj.umg.edu.pl

ZARZĄDZANIE

Mgr Paweł Szyman
e-mail: p.szymanatwznj.umg.edu.pl

III
studia pierwszego stopnia

TOWAROZNAWSTWO

Dr inż. Aleksandra Heimowska
e-mail: a.heimowskaatwznj.umg.edu.pl

INNOWACYJNA GOSPODARKA

Dr Joanna Miklińska
e-mail: j.miklinskaatwznj.umg.edu.pl

IV
studia pierwszego stopnia

TOWAROZNAWSTWO

Dr inż.  Beata Borkowska
e-mail: b.borkowskaatwznj.umg.edu.pl

I rok
studia drugiego stopnia

NAUKI O JAKOŚCI

Dr Magda Morawska
e-mail: m.morawskaatwznj.umg.edu.pl

ZARZĄDZANIE

Dr Hanna Mackiewicz
e-mail: h.mackiewiczatwznj.umg.edu.pl

II rok
studia drugiego stopnia

NAUKI O JAKOŚCI

Dr inż. Anita Kukułowicz
e-mail: a.kukulowiczatwznj.umg.edu.pl

ZARZĄDZANIE

Dr Violetta Skrodzka
e-mail: v.skrodzkaatwznj.umg.edu.pl

Gdynia, dnia  27.02.2023 r.

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
24.06.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.03.2023