Nauka

Główne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Katedrze Systemów Informacyjnych obejmują:

  • techniki analizy, oceny i optymalizacji niezawodności oprogramowania
  • zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania procesów decyzji
  • doskonalenie metod rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych za pomocą metaheurystyk opartych na przetwarzaniu populacji rozwiązań
  • techniki komputerowe w analizie bezpieczeństwa systemów transportu morskiego
  • ocena jakości i efektywności systemów informacyjnych
  • technologie internetowe w zarządzaniu
  • systemy biznesu elektronicznego.

Podmiot udostępniający: 

Katedra SI

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
05.06.2019
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 05.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 15.10.2021