Mgr Karolina Gwarda

 

Rok 2022

Karolina Gwarda, Using the Analytic Hierarchy Process Method to Select the Best Supplies: A Case Study of a Production Company, European Research Studies Journal,vol. 25 (issue 3), s. 430-440.

Karolina Gwarda, Magdalena Klopott, In search of waste in the supply chain: A value stream analysis in a manufacturing company, European Research Studies Journal,vol. 25 (issue 2), s. 367-375

 

Rok 2021

Karolina Gwarda, Magdalena Klopott, Selective bio-waste collection system in Gdynia from the perspective of residents of multi-family households, European Research Studies Journal, vol. 24 (issue 4), s. 590-600. 
Karolina Gwarda, Bar-coded trash bags as a way to streamline municipal waste management, Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic, s. 3323-3328.  
 

Rok 2020

Gwarda K., Selected issues of municipal waste management in the context of implementing the concept of sustainable development, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 64 (nr 6), s. 76-86, 2020.  

Gwarda K., Analysis of selected problems of the modern world in the context of municipal waste management, 63rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development - "Building Resilient Society": book of proceedings, s. 143-150, Zagrzeb 2020.

 

Rok 2019

Gwarda K., The impact of the solid waste fee scheme on the generation and segregation of waste by the residents of Gdynia, Economic and Social Development: 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society": book of proceedings, s. 562-568, Zagrzeb 2019.

Gwarda K., A study of residents’ ecological awareness and behaviour in the context of the transformation of Gdynia towards a zero waste city, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, no. 5, s. 123-135, 2019.

 

Rok 2018

Gwarda K., Selective municipal waste collection as a port of the zero waste city concept, Proceedings of International Conference Interdisciplinary Management Research XIV, s. 1616-1635, Osijek 2018. 

 

Rok 2017

Gwarda K., Eco-innovations in the area of municipal waste management in a polish context,  Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, s. 555-566, Osijek 2017.

 

Rok 2016

Gwarda K., Analiza wysokości opłaty odpadowej na przykładzie Trójmiasta, Współczesne badania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Sophia, s. 55 - 63, 2016.

 

Rok 2015

Gwarda K., Kształtowanie zrównoważonej mobilności na przykładzie miasta Gdynia, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, nr 12/2015, s. 34 - 45.

 

Rok 2014

Gwarda K., Źródła finansowania zakupu zero- i niskoemisyjnych środków transportu publicznego w Polsce,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka-etyka-środowisko nr 330, Wrocław 2014.

Gwarda K.,   Ocena logistyki informacji pasażerskiej w Gdyni – etap planowania podróży, Logistyka nr 6/2014.    

Gwarda K., Przybyłowski A., Planowanie mobilności w skali lokalnej – Akademia Morska w Gdyni, Logistyka nr 6/2014.

Gwarda K., Przybyłowski A., Planowanie zrównoważonej mobilności w miastach, Logistyka nr 6/2014. 

 

Rok 2013

Gwarda K., Zastosowanie proekologicznych rozwiązań w wybranych środkach komunikacji miejskiej w Gdyni, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe, Zeszyt Naukowy nr 754, Problemy Transportu i Logistyki nr 21/2013.  

Gwarda K., Zielone środki transportu miejskiego, Logistyka nr 6/2013.

Klopott M., Gwarda K., Logistyka informacji w sferze przemieszczania się osób w mieście w: A. Lichota, K. Majewska (red.), "Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Tom1", Wydawnictwa AHG, Kraków 2013.

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: