Mgr Jędrzej Charłampowicz

 

Rok 2021

Charlampowicz, J.Maritime container terminal service quality in the face of COVID-19 outbreak, Pomorstvo - Scientific Journal of Maritime Research, vol. 35 (no. 1), p. 93-99

Mańkowski C., Charłampowicz J., Managing maritime container ports' sustainability: A reference model, Sustainability, vol. 13 issue 18, art. No. 10030, p. 1-15, IF: 3,251

 

Rok 2020

Charłampowicz, J., Maritime container terminal service quality – methodological issues, Proceedings of the 61st International Scientific Conference on Economic and Social Development, s. 142-150, Varazdin 2020

Charłampowicz, J., Mańkowski, C., Economic efficiency evaluation system of maritime container terminals, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, Vol. 19, no. 1, p. 21-32

 

Rok 2019

Charłampowicz, J., Mańkowski, C., Maritime container supply chain efficiency indicators – selected issues for research and applications, s. 106-120, Challenges and modern solution in transportation, Radom 2019

Charłampowicz, J., The efficiency of the maritime container supply chain at the maritime container terminal with reference to identified risks, s. 115-132, Contemporary challenges in supply chains, vol. 2, Radom 2019

Charłampowicz, J., A model of economic efficiency evaluation system of maritime container supply chain, Transport Economics and Logistics, vol. 82, s. 151-160

Charlampowicz, J., Management and ownership of the maritime container terminal as an enhancer of competitiveness – selected issues for research and applicationsProceedings of the 47th International Scientific Conference on Economic and Social Development, s. 146-154, Prague 2019

 

Rok 2018

Charłampowicz, J., Analysis of the market concentration of the container shipping markets – selected issues, SHS Web of Conferences, vol. 58., Sopot 2018.

Charłampowicz, J. Supply chain efficiency on the maritime container shipping markets - selected issues, Proceedings of the 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, s. 357-369. Osijek 2018

Charłampowicz, J. Market concentration of strategic alliances members in the maritime container shipping market on trade lanes passing across the Atlantic and the Pacific - selected issues, Proceedings of the 4th International Conference on Traffic and Transport Engineering, s. 373-377. Belgrade 2018.

 

Rok 2017

Charłampowicz, J. Measurement of supply chain efficiency - selected issues for research and applications, Proceedings of the 17th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, s. 471-483. Osijek 2017.

 

Rok 2016

Charłampowicz, J., Analiza big data jako czynnik tworzący wartość wewnątrz elastycznego łańcucha dostaw – wybrane zagadnienia, Ekologia i zrównoważony rozwój transportu w sektorze TSL, p. 27-34, Akademia Morska w Gdyni, 2016

Charłampowicz, J. Tworzenie wartości przez łańcuch dostaw typu "leagile" - wybrane aspekty; Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 13, s.  238-246. 2016.

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: