Mgr inż. Michał Kuzia

 

Rok 2021

Kuzia M., "Urban Mobility Management in Selected Cities – Analysis of Sustainable Transport Indicators", 38th IBIMA International Conference, book of proceedings, Seville 2021

Rok 2020

Kuzia M., "URBAN MOBILITY MANAGEMENT DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC: THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMIC, ECOLOGICAL AND SOCIAL DIMENSIONS OF TRANSPORT",  Book of Proceedings 63rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society", 2020 s. 421-431, Zagrzeb 2020

 

Rok 2019

Kuzia M., SHARED MOBILITY IN TRI-CITY, Book of Proceedings 48th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business",  2019 s. 254-262, Warszawa 2019

Kuzia M., SUSTAINABLE MOBILITY AS A FACTOR INCREASING THE QUALITY OF LIFE IN CITIES, Proceedings of the '43rd International Scientific Conference on Economic and Social Development', s. 115-123, Aveiro 2019.

Kuzia M., URBAN MOBILITY MODEL IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRENDS, 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XIX International Social Congress (ISC 2019), s. 294-300, Moscow 2019

 

Rok 2018

Kuzia M., Nosal Hoy K.,The assessment of the quality of selected public spaces in the city centre of Krakow and Gdynia, Proceedings of the 4th International Conference on Traffic and Transport Engineering, s. 606-612, Belgrade 2018.

Kuzia M., New urban mobility model in sharing economy context, Proceedings of Interdisciplinary management research XIV, Faculty of Economics in Osijek, s. 1526-1544, Opatija 2018.

 

Rok 2017

Kuzia M., Shaping smart mobility in Gdynia, Carpathian Logistics Congress 2017 - Congress proceedings, nr 1 s.142-147, 2017 Liptovsky Jan.

Kuzia M., Przybyłowski A., Challenges for Urban Sustainable Mobility – Gdynia Maritime University Case Study, University of Opole, Economic and Environmental Studies, Vol. 17, No. 4 (44/2017), s.1071-1085, 2017 Opole.

Kuzia M., Przybyłowski A., Plan mobilności jako narzędzie równoważenia rozwoju transportu na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe, nr 62 s.55-66, 2017 Gdańsk.

 

Rok 2016

Kuzia M., Proces wdrożenia planu mobilności dla obiektów generujących duży ruch, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki  4/2016 nr 36, s.71-78. 2016 Szczecin.

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: