mgr inż. Adrianna Karaś

 

Rok 2020

Karaś A., Investment directions for the development of seaports, 52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, s. 425-430, Porto, 2020

Karaś A., Smart Port as a key to the future development of modern ports, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Journal Vol. 14 No. 1, s. 27-31, Gdynia, 2020

 

Rok 2019

Karaś A.,  The role of waterfronts in the process of transformation of modern port cities, 47th International Scientific Conference on Economic and Social Development, s. 17-24, Praga, 2019

Karaś A., Influence of innovation on the liner shipping connectivity, 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – "Building Resilient Society", s. 6-11, Zagrzeb, 2019

Karaś A., LNG as a factor of developing innovative technologies in sea transport, CLC 2018 logistics, disctributions, transport and management: 8 th Carpathian Logistics Congress, s. 533-538, Praga, 2019

 

Rok 2018

A. Karaś, Innowacje i nowoczesne technologie w funkcjonowaniu portów morskich, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 12/2018, s. 487-498.

A. Karaś, Innovative Solutions As A Modern Direction Of The Sea Transport Development, Research Journal Of The University Of Gdańsk, Transport Economics And Logistics, 80/2018, s.101-108.

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

M.Kuzia
08.05.2019
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.05.2019
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 10.09.2021